7 tháng, doanh nghiệp bất động sản và tài chính tăng mạnh

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, so sánh tình hình công ty đăng ký thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2017 phân theo lĩnh vực làm việc thì mật độ công ty thành lập mới tăng ở đa số những ngành so có cộng kỳ năm 2016.

Đặc biệt, 1 số ngành có số lượng công ty đăng ký thành lập mới tăng mạnh như kinh doanh nhà đất (đăng ký 2.706 công ty, tăng 68,0%); tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 812 công ty, tăng 31,8%; y tế và làm việc trợ giúp xã hội đăng ký 385 công ty, tăng 31,8%; giáo dục và đào tạo đăng ký 1.886 công ty, tăng 29,2%…

Lĩnh vực vận tải kho bãi đăng ký 3.563 công ty, giảm 6,1%. Lĩnh vực bán buôn bán lẻ và sửa chữa xe hơi xe máy có số công ty thành lập mới cao nhất có gần 26.000 công ty thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt 118.933 tỷ đồng.

Đây cũng đồng thời là lĩnh vực có số công ty trở lại làm việc cao nhất có gần 6.700 công ty. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo cũng có kết quả ấn tượng khi có 9.520 công ty thành lập có tổng số vốn đăng ký 89.117 tỷ đồng.

Tính về mật độ vốn đăng ký mới cho thấy, có 4 ngành giảm so có cộng kỳ năm trước, bao gồm: khai khoáng đăng ký 6.994 tỷ đồng, giảm 64,6%; tài liệu và truyền thông đăng ký 14.452 tỷ đồng, giảm 12,6%; vận tải kho bãi đăng ký 18.224 tỷ đồng, giảm 8,7% và nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 11.791 tỷ đồng, giảm 8,4%. Các ngành còn lại đều có mật độ vốn đăng ký tăng so có cộng kỳ năm 2016.

Duanmasterianphu.com – Theo Đầu tư Chứng khoán

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339