Cấp phép xây dựng: Chỉ cần ở nhà chụp ảnh, click chuột

Từ ngày 15-6, TP.HCM ứng dụng việc làm hồ sơ xin cấp phép thi công nhà ở riêng lẻ qua mạng đối có toàn bộ quận, huyện.

UBND TP.HCM ngày 15-6 đã ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp giấy phép thi công (GPXD) nhà ở riêng lẻ trên địa bàn. Theo đây, người dân có thể ngồi nhà để thực hiện các thủ tục xin cấp phép thi công.

Những thủ tục cần thực hiện

Để nộp hồ sơ trực tuyến, chủ đầu tư cần truy cập vào cổng tin tức điện tử của UBND quận, huyện (http://tenquanhuyen. hochiminhcity.gov.vn); chọn lọc dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp GPXD nhà ở riêng lẻ. Sau đây tạo lập tài khoản theo giải đáp (cung cấp địa chỉ hòm thư, số hotline điện thoại) rồi đăng nhập.

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp GPXD qua mạng:

– Tập tin chứa bản chụp chính đơn đề nghị cấp GPXD (theo mẫu ban hành kèm Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016 của Bộ Xây dựng). Nếu không có mẫu đơn này, người dân có thể kê khai trực tiếp trên trang tin tức điện tử.

– Tập tin chứa bản chụp chính 1 trong các pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Tập tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt, bao gồm: Mặt bằng công trình trên lô đất tỉ lệ 1/50-1/500 kèm theo sơ đồ địa điểm công trình; mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỉ lệ 1/50-1/200; mặt bằng móng tỉ lệ 1/50-1/200 và mặt cắt móng tỉ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, tin tức tỉ lệ 1/50-1/200.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn phải gửi kèm tập tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về thi công đối có công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế; tập tin chứa bản chụp chính bản cam đoan của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình kế bên đối có công trình xây chen, có tầng hầm; tập tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, bí kíp của tổ chức, cá nhân thiết kế (theo mẫu)…

Đối có nhà ở riêng lẻ dưới ba tầng và có tổng qui mô sàn thi công nhỏ hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình kế bên.

Quy trình cấp phép thi công trực tuyến. Đồ họa: THÙY TRANG

Thời gian giải quyết: Khoảng 23 ngày làm việc

Sau khi chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tuyến, bộ phận 1 cửa điện tử sẽ kiểm tra, tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đủ thành phần, bộ phận này sẽ cấp biên nhận hồ sơ trực tuyến (có mã số hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả) gửi đến chủ đầu tư qua hòm thư và tin nhắn hotline. Trong vòng 1 ngày làm việc, hồ sơ này sẽ được chuyển tới phòng quản lý thành thị (QLĐT) để giải quyết.

Trường hợp hồ sơ trực tuyến chưa đầy đủ các thành phần, bộ phận 1 cửa điện tử phải thông báo ngay cho chủ đầu tư qua hòm thư và tin nhắn hotline để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trực tuyến.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trực tuyến, phòng QLĐT phải kiểm tra thực địa và tổ chức thẩm định để giải quyết hồ sơ cấp GPXD. Khi thẩm định hồ sơ, phòng QLĐT phải xác định tin tức còn thiếu, tin tức không đúng theo quy định hoặc không đúng có thực ở để thông báo 1 lần bằng hòm thư cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trực tuyến.

Trường hợp hồ sơ sau khi bổ sung nhưng chưa cung cấp đề nghị, trong thời hạn năm ngày làm việc, phòng QLĐT có trách nhiệm giải đáp (gửi qua hòm thư) để chủ đầu tư tiếp tục đã đi vào hoạt động hồ sơ. Nếu sau lần bổ sung này, hồ sơ trực tuyến vẫn không cung cấp được các đề nghị thì trong thời hạn ba ngày làm việc, phòng QLĐT tham mưu UBND quận, huyện có văn bản thông báo gửi chủ đầu tư về nguồn gốc không cấp giấy phép.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, phòng QLĐT thực hiện các thủ tục cần thiết để trình UBND quận, huyện ký, đâyng dấu và phát hành trong thời hạn không quá 15 ngày theo quy định. Nếu trễ hẹn, UBND quận, huyện phải có thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết nguồn gốc và thời gian kéo dài thêm không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn.

Chủ đầu tư sẽ tới nhận kết quả trực tiếp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện hoặc thông qua dịch vụ bưu điện đã thỏa thuận, ký kết theo thời hạn ghi trong biên nhận điện tử.

Trưởng phòng Cấp phép thi công Sở Xây dựng Tống Đức Tiến:

Các quận, huyện cần bỏ chi phí để thực hiện

Khoản thu được từ việc cấp phép thi công chỉ là lệ phí, bởi thế chẳng thể đủ để trang trải cho công tác này. Tuy nhiên, để khuyến khích người dân thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến, các quận, huyện cần thiết phải bỏ chi phí thực hiện.

Về giá trị pháp lý của bản vẽ do phòng QLĐT in ra, phải hiểu cho đúng mục tiêu của cấp phép thi công là để quản lý các chỉ tiêu quy hoạch thiết kế, còn bản vẽ là để minh họa và cụ thể hóa GPXD. Do đây, bản vẽ có các dấu mộc phôtô không phải là vấn đề, không có quy định nào cấm. Tôi đồng tình có đề xuất của Phòng QLĐT quận 7, không có quy định nào ép buộc về kích thước của bản vẽ cấp phép thi công nên việc nơi này in bản vẽ khổ A3 cho tương thích có máy in ở quận là thích hợp.

Trong thời gian qua, 1 số quận, huyện triển khai thực hiện bằng cách nhận hồ sơ ở nhà người dân. Về ý nghĩa thì việc này tạo thuận lợi cho dân nhưng chưa đúng có bản chất của quy trình dịch vụ công cấp phép thi công trực tuyến. Trong 1-2 tháng sắp tới, Sở Xây dựng sẽ đi kiểm tra việc thực hiện ở các quận, huyện về quy trình cấp phép thi công trực tuyến theo Quyết định 3090 đã ban hành ngày 15-6-2017 của UBND TP.

Thao tác không phức tạp

Hiện Phòng QLĐT quận 7 đã thi công xong quy trình thực hiện ở quận và đang trình UBND quận để triển khai ứng dụng. Về mặt cải cách hành chính, người dân được thuận lợi là không phải đến UBND quận để nộp hồ sơ mà thực hiện qua mạng. Theo phân tách của tôi thì các thao tác này không phức tạp, người dân sẽ thực hiện tiện lợi trên máy tính.

Cũng có ý kiến cho rằng có gặp khó vướng mắc có đề nghị phòng QLĐT phải in bản vẽ GPXD để trình UBND quận, huyện ký, đâyng dấu và trả cho người dân (nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp phép). Lâu nay bình thường bản vẽ GPXD là bản vẽ khổ lớn, trong khi các quận, huyện thường không có máy in kích thước này, rồi chi phí giấy mực… Vấn đề này phòng QLĐT đề xuất biện pháp là sẽ in khổ giấy A3, nếu 1 bản không đủ biểu hiện các nội dung của GPXD thì có thể chia thành nhiều bản bởi không có quy định ép buộc phải in bản vẽ có kích thước nào.

Ông VÕ HOÀNG HUÂN, Trưởng phòng QLĐT quận 7


Duanmasterianphu.com – Theo Pháp luật TP

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/chu-dau-tu-du-an-masteri/