Đà Nẵng: Quy định giá đất khu phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng

UBND thành thị Đà Nẵng đã có chọn lọc quy định giá đất thương mại dịch vụ đối có khu đất ký hiệu CT4, CT5 và B1 thuộc Khu đất phía Nam cuối một số con phố Phạm Văn Đồng của Công ty CP Đầu tư Phương Trang.

Theo đây, quy định giá đất thương mại dịch vụ thời hạn 50 năm làm cơ sở tính toán thu bổ sung tiền sử dụng đất đối có Công ty CP Đầu tư Phương Trang do chuyển mục đích sử dụng từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở thành thị quy mô 3.445m2 (xây dựng căn hộ cao tầng khách sạn).

Cụ thể, giá đất thương mại dịch vụ khu đất CT4, CT5 là 43,387 triệu đồng/m2; giá đất thương mại dịch vụ khu đất B1 (đã tính hệ số góc ngã tư Hồ Nghinh – Phạm Văn Đồng) là 76,029 triệu đồng.

UBND thành thị Đà Nẵng giao Sở Tài chính xác định số tiền cụ thể mà Công ty CP Đầu tư Phương Trang đã trả để nhận mua bán quyền sử dụng đất đối có phần tiện tích 3.445m2 nói trên; Cục Thuế thành thị căn cứ giá đất cụ thể theo chọn lọc và văn bản xác nhận giá trị mua bán của Sở Tài chính cung cấp làm cơ sở tính toán thu bổ sung tiền sử dụng đất cho Công ty CP Đầu tư Phương Trang và thực hiện một số thủ tục đúng quy định.


Duanmasterianphu.com – Theo Đầu tư

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/chu-dau-tu-du-an-masteri/

0913.756.339