Đề xuất ban hành Luật Thuế tài sản

Luật thuế tài sản mới này sẽ góp phần giúp ổn định phân khúc nhà đất (bất động sản), phòng chống đầu cơ và sử dụng lãng phí, tăng nguồn cũng cho phân khúc, đồng thời sẽ làm tăng thêm nguồn thu ngân sách Nhà nước ổn định, dài hạn.

Luật thuế tiến hành sẽ tạo thêm nhu cầu thật tiếp cận mua nhà ở, tăng thêm nguồn thu ngân sách nhà nước ổn định (Ảnh minh họa)

Mới đấy, Bộ Tài chính vừa có báo cáo chuyên đề về chính sách bán hàng thuế đối có bất động sản nhằm mục đích thi công Luật Thuế tài sản, trong đây đối tượng chịu thuế là tài sản nhà, đất, nhất là đối tượng có nhiều nhà, từ căn thứ hai trở đi.

Luật thuế này sẽ nhằm mục tiêu góp phần giúp phân khúc nhà đất phát triển lành mạnh, minh bạch, bền vững, phòng chống đầu cơ và sử dụng lãng phí bất động sản, góp phần dịch chuyển dòng tiền thay vì đầu tư vào bất động sản sẽ chuyển sang về đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tăng nguồn cung cho phân khúc, tạo thêm nguồn cung cho người có nhu cầu thật tiếp cận mua nhà ở, tăng thêm nguồn thu ngân sách Nhà nước ổn định, dài hạn, bền vững. Ngoài ra, Luật thuế cũng sẽ hướng 1 vài nhà đầu tư thứ cấp đi vào chọn lọc thành lập công ty kinh doanh bất động sản thay vì kinh doanh cá thể như giai đoạn này.

Tại Việt Nam, giai đoạn này chỉ có Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2012 đã quy định 1 vài loại đất phi nông nghiệp, trong đây có đất ở ở thành phố là đối tượng chịu thuế; tiến hành thuế suất 0,03% trên bảng giá đất, đối có tổng diện tích đất ở trong hạn mức; tiến hành thuế suất 0,07% đối có phần tổng diện tích đất ở vượt không quá 3 lần hạn mức; và tiến hành thuế suất 0,15% đối có phần tổng diện tích đất ở vượt trên 3 lần hạn mức.

Giá đất tính thuế được tính theo bảng giá đất của thành phố lại chỉ bằng dao động 30% – 40% giá đất thực ở trên phân khúc, nên mức thuế phải nộp rất thấp dẫn đến nguồn thu ngân sách cũng rất thấp, chỉ chiếm 0,03% GDP và 0,15% tổng thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh công dụng tạo nguồn thu ngân sách nhà nước, thuế còn là công cụ điều tiết nền kinh tế, điều tiết vận hành và hành vi sản xuất, đầu tư, kinh doanh, dịch vụ, việc ban hành Luật thuế tài sản chỉ thực sự hợp lý khi đồng thời sửa đổi chính sách bán hàng và cơ chế thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai giai đoạn này đang rất bất cập.

Tiền sử dụng đất không phải là 1 sắc thuế, cũng không phải là phí nhưng thực sự là 1 khoản thu lớn trong ngân sách của địa phương, là gánh nặng của công ty và người mua nhà, không minh bạch, và tạo cơ chế “xin – cho”.

Tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành nhà ở, dao động trên dưới 10% đối có nhà chung cư; dao động trên dưới 30% đối có nhà phố; dao động trên dưới 50% đối có nhà villa. Do vậy, nếu ban hành Luật Thuế tài sản mà không sửa đổi chính sách bán hàng và cơ chế thu tiền sử dụng đất thì sẽ không hợp lý.

Việc tiến hành thuế sử dụng đất khi nhà nước giao đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trong các năm đầu sẽ có tác động làm giảm nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh hiện đang là 1 nguồn thu quan trọng của địa phương, nhưng sẽ giúp cho công ty và người tiêu dùng giảm gánh nặng tiền sử dụng đất như giai đoạn này, giúp làm giảm giá thành nhà ở; công ty có thể tiên lượng giá thành thuế sử dụng đất khi đầu tư dự án.


Duanmasterianphu.com – Theo Báo Xây dựng

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm