0913.756.339

Đề xuất chỉ định tư vấn nước ngoài mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị tham khảo cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu chọn lọc đơn vị giải đáp nước ngoài thích hợp để khảo sát, tìm hiểu đề xuất những phương án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Các chuyến bay nối đuôi chờ cất cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Bộ GTVT chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về thủ tục, trình tự thực hiện chỉ định thầu, chắc chắn chọn lọc giải đáp nước ngoài có đủ điều kiện cần thiết và cung cấp những đề nghị theo đúng quy định hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, phương án thuê giải đáp nước ngoài phân tách việc sử dụng đất cho hàng không và tìm hiểu, phản biện kết quả tìm hiểu điều chỉnh quy hoạch trước đây của Công ty giải đáp kiến trúc thi công hàng không của Bộ GTVT, có thế mạnh là rút ngắn được thời gian thực hiện và tiết kiệm kinh phí. Tuy nhiên, bộ này đề nghị Bộ GTVT đánh giá kỹ lưỡng hơn tính khách quan độc lập về kết quả tìm hiểu của giải đáp nước ngoài khi tận dụng những kết quả khảo sát, tìm hiểu của giải đáp đã thực hiện trước đây, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc chọn lọc phương án thích hợp.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính đề xuất giao Cục Hàng không VN là cơ quan tổ chức lập quy hoạch; giao Tổng doanh nghiệp Cảng hàng không VN (ACV) là chủ đầu tư để áp dụng những bước thuê giải đáp nước ngoài tổ chức khảo sát, phân tách việc sử dụng đất cho hàng không và phương án nâng cấp mở rộng sân bay là thích hợp.

Duanmasterianphu.com – Theo Thanh niên

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/chu-dau-tu-du-an-masteri/