Doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 8 tháng đầu năm 2017, số công ty thành lập mới ở đa số 1 vài ngành tăng so có cộng kỳ năm 2016.Ảnh Internet

Trong đây, lĩnh vực kinh doanh BĐS có 3.156 công ty, tăng 65,8%; lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 2.242 công ty, tăng 30%; lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 966 công ty, tăng 33,4%…; riêng lĩnh vực vận tải kho bãi có số công ty đăng ký thành lập mới giảm (4.061 công ty, giảm 5,2%).

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 công ty trong 8 tháng đầu năm đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,5% so có cộng kỳ năm ngoái.

Duanmasterianphu.com – Theo Đầu tư Chứng khoán

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339