Hà Nội còn 133 công trình, nhà ở nguy hiểm

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đô thị hiện có 603 danh mục công trình nhà ở công cộng cũ, nguy hiểm; trong đây, có 14 danh mục công trình thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 589 danh mục công trình thuộc một vài quận, huyện Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Cầu Giấy, Long Biên, Gia Lâm và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Kết quả khảo sát, phân tích sơ bộ hiện trạng chất lượng có 56 danh mục công trình được xếp ở mức 1, không có công trình nhà ở hư hỏng hoặc có nhưng vẫn sử dụng lẽ thường, cần duy tu, sửa chữa nhỏ; 315 danh mục công trình ở mức 2, chưa cung cấp được một vài yêu cầu sử dụng, cần khảo sát, phân tích chi tiết, đưa vào kế hoạch chung.

Đặc biệt, có 133 danh mục công trình ở mức 3, hiện trạng nguy hiểm, cần khoanh vùng chi tiết, chống đỡ, sơ tán tạm thời nếu cần thiết, ưu tiên phân tích khảo sát chi tiết.Hà Nội hiện có 133 công trình, nhà ở được phân tích ở mức độ nguy hiểm, cần tháo dỡ

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu, đối có 133 danh mục công trình theo phân tích hiện đang ở mức 3, một vài cá nhân, tổ chức là chủ có công trình, nhà ở, cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý sử dụng công trình thực hiện ngay một vài một vàih thức an toàn, như: hạn chế sử dụng danh mục công trình, ngừng sử dụng danh mục công trình, đi đến người và tài sản nếu thấy cần thiết để chắc chắn an toàn cho người và tài sản; khảo sát, phân tích chi tiết đối có một vài danh mục công trình đang quản lý, sử dụng, chắc chắn an toàn, hiệu quả.

Đối có 315 danh mục công trình theo phân tích đang ở mức 2 cần lập kế hoạch triến khai thực hiện việc khảo sát, phân tích chi tiết; đồng thời gửi kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND đô thị.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau ngày 28-7-2017, một vài cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện việc kiểm tra, rà soát, phân tích an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm đối có một vài công trình được giao trực tiếp quản lý, sử dụng, hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố liên quan đến chất lượng và bảo trì công trình thi công.


Duanmasterianphu.com – Theo CAND

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/chu-dau-tu-du-an-masteri/

0913.756.339