Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá thuê đất

Trước vướng mắc của 1 số cơ quan Thuế địa phương về điều chỉnh đơn giá thuê đất, Bộ Tài chính đã có công văn giải đáp cụ thể.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đây, trường hợp đơn giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm không qua hình thức đấu giá; thuê đất trả tiền thuê 1 lần không qua hình thức đấu giá… cho chu kỳ thứ hai từ ngày 1/1/2016 và cơ quan Thuế đã thông báo nộp tiền thuê đất theo quy định, nếu người thuê đất có văn bản yêu cầu thì cơ quan Thuế điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho thời gian còn lại của chu kỳ.

Điều chỉnh này được tính từ thời điểm cơ quan Thuế nhận được văn bản của người thuê đất. Người thuê đất nộp tiền thuê của năm 2016 theo thông báo của cơ quan Thuế đã ban hành và không điều chỉnh lại số tiền phải nộp của năm 2016 đã thông báo.

Quy định này không tiến hành cho trường hợp đơn giá thuê đất xác định ở thời điểm ngày 1/1/2016 cao hơn đơn giá thuê đất đã được cơ quan thuế xác định.

Trường hợp đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định thứ hai từ ngày 1/1/2016 chưa được cơ quan Thuế xác định đơn giá do chưa đầy đủ tài liệu địa chính, để giảm thủ tục hành chính, cơ quan Thuế điều chỉnh đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định thứ hai từ ngày 1/1/2016 theo tiêu chuẩn đơn giá thuê đất ở thời điểm ngày 1/1/2016 được xác định trên cơ sở đơn giá thuê đất xác định ở thời điểm ngày 1/1/2006.

Theo đây, số chu kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất từ ngày 1/1/2006 đến ngày 1/1/2016 là 2 chu kỳ, mức điều chỉnh đơn giá thuê đất của mỗi chu kỳ tăng 15% so có đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước đây. Đơn giá thuê đất được ổn định 5 năm kể từ ngày 1/1/2016, khi đến kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất của kỳ thứ hai của thời gian thuê đất còn lại thực hiện điều chỉnh tăng 15% so có đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước đây.

Duanmasterianphu.com – Theo Hải quan

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339