0913.756.339

Không có chuyện người Việt chi 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ?

“Có thể có 1 số trường hợp người Việt Nam mua nhà đất ở Mỹ nhưng không làm phát sinh dòng tiền chảy từ Việt Nam sang Mỹ…”, NHNN nhận định.

Theo nguồn tin Pháp Luật TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang có dự thảo báo cáo Chính phủ về tài liệu nguồn tiền người Việt Nam mua nhà đất ở Mỹ. Dự thảo này đang được gửi đến 1 số bộ, ngành trước khi trình Chính phủ.

Người Việt Nam lọt vào top 10 mua nhà ở Mỹ

Trước đây, Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Mỹ (NAR) mở bán, từ tháng 4-2016 đến tháng 3-2017, người nước ngoài đã chi 153 tỉ USD để mua 284.455 nhà đất ở Mỹ.

Trong đây, số tiền người Việt Nam mua nhà đất ở Mỹ GĐ này chiếm 2%, tương đương dao động 3,06 tỉ USD, đưa Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia có công dân mua nhà đất ở Mỹ nhiều nhất địa cầu, tăng 2 bậc so có năm 2016 (năm 2016 người Việt Nam mua nhà đất chiếm 1%). Đây là khảo sát trực tuyến có nhiều đối tượng khác nhau.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng, theo Pháp lệnh Ngoại hối và Nghị định 70/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Pháp lệnh ngoại hối… việc chuyển tiền ra nước ngoài của cá nhân cho 1 số mục đích chuyển tiền 1 chiều không bao gồm chuyển tiền cho mục đích mua nhà đất.

Tuy nhiên, trong trường hợp chuyển tiền cho mục đích an cư ở nước ngoài, Ngân hàng nhà nước cảm thấy cá nhân có thể sử dụng số tiền được chuyển để mua nhà đất ở nước ngoài phục vụ mục đích an cư. Việc mua nhà đất trong trường hợp này là do cá nhân tự quyết định.

Căn cứ vào 1 số quy định nêu trên, 1 số tổ chức tín dụng (TCTD) được phép thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài cho 1 số mục đích chuyển tiền 1 chiều của cá nhân trên cơ sở kiểm tra, kiểm soát 1 số chứng từ liên quan.

Thực tế triển khai, đối có mục đích du học, TCTD được phép căn cứ vào thông báo (hóa đơn) của trường học nước ngoài về số tiền học phí, sinh hoạt phí của du học sinh.

Đối có mục đích chữa bệnh ở nước ngoài thì căn cứ vào hóa đơn nộp viện phí của trung tâm y tế ở nước ngoài. Ngoài ra, việc kiểm tra chứng từ cũng được thực hiện tương tự đối có 1 số mục đích chuyển tiền 1 chiều khác.

Các văn bản pháp luật hiện hành kiểm soát dòng tiền từ Việt Nam ra nước ngoài. Ảnh minh họa.

Theo số liệu báo cáo từ 1 số tổ chức tín dụng (TCTD), tổng số ngoại tệ do cá nhân Việt Nam chuyển ra nước ngoài cho 1 số chuyển nhượng vãng lai trong năm 2015 dao động 2,26 tỉ USD, trong đây số tiền chuyển cho mục đích thừa kế, an cư là 523,7 triệu USD; cho, biếu tặng dao động 307,76 triệu USD; du học, chữa bệnh, du lịch, thăm viếng chiếm đa số có con số 1,4 tỉ USD.

Năm 2016 tổng số tiền chuyển ra nước ngoài cho 1 số chuyển nhượng nêu trên là dao động 858,8 triệu USD, trong đây số tiền chuyển cho mục đích thừa kế, an cư là 143,7 triệu USD; tiền chuyển cho mục cho, biếu tặng dao động 74,46 triệu USD; tiền chuyển cho mục đích du học, chữa bệnh, du lịch, thăm viếng xấp xỉ 640,6 triệu USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số ngoại tệ cá nhân chuyển ra nước ngoài cho 1 số chuyển nhượng vãng lai nêu trên dao động gần 419 triệu USD, trong đây chuyển tiền cho mục đích an cư là 61,8 triệu USD; chuyển cho mục đích trợ cấp thân nhân là 22,3 triệu USD; số tiền 150,3 triệu USD chuyển cho mục đích du lịch, học tập, chữa bệnh, công tác ở nước ngoài, mục đích khác là 184,4 triệu USD.

Theo pháp luật Việt Nam, trường hợp tổ chức, cá nhân chuyển tiền để đầu tư ra nước ngoài (trong đây bao gồm đầu tư vào lĩnh vực nhà đất) cần tuân thủ 1 số quy định ở Luật Đầu tư và 1 số văn bản có liên quan đến vận hành đầu tư ra nước ngoài.

Mua nhà đất ở Mỹ không chỉ người Việt sống ở Việt Nam

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và đầu tư (Bộ chủ quản về quản lý vận hành đầu tư ra nước ngoài và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho 1 số dự án), đến nay, đã có 1.252 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài có tổng vốn đăng ký là 21,4 tỉ USD.

Trong đây đầu tư sang Mỹ có 171 dự án có tổng vốn đăng ký là 706,5 triệu USD chiếm 3,3% tổng vốn đăng ký.

Đến thời điểm giai đoạn này có 16 dự án đã được Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh nhà đất ở Mỹ có tổng vốn đăng ký là 228,8 triệu USD (chiếm 26,26% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh nhà đất và chiếm 32,3% tổng vốn đầu tư đầu tư sang Mỹ).

Tính đến đến ngày 30-6-2017, số vốn đầu tư đã chuyển sang Mỹ của 1 số dự án đầu tư kinh doanh nhà đất là 166,5 triệu USD. Vốn đầu tư chuyển về nước là 19,6 triệu USD. Lợi nhuận và lương hợp pháp khác chuyển về nước là 6,57 triệu USD.

Riêng năm 2017, có 3 dự án được Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp phép đầu tư sang Mỹ lĩnh vực kinh doanh nhà đất có số vốn đăng ký là 15,1 triệu USD…

Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định 1 số văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến cơ chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài đã đầy đủ, chắc chắn nghiêm ngặt, hạn chế 1 số vận hành chuyển tiền bất hợp pháp.

Theo NHNN, 1 số đối tượng người Việt mua nhà ở Mỹ từ tháng 4-2016 đến tháng 3-2017 có thể bao gồm; người Việt Nam sống ở Việt Nam; người Việt Nam an cư, sinh sống hoặc làm việc lâu dài ở nước thứ 3 (ngoài nước Mỹ); người Việt Nam nhập cư ở Mỹ dưới hai năm tính đến thời điểm mua nhà đất từ tháng 4-2016 đến tháng 3-2017; Người Việt Nam học tập, lao động, thăm thân ở Mỹ được cấp visa có thời hạn dưới 6 tháng.

Trong 1 số đối tượng nêu trên, có thể có 1 số trường hợp người Việt Nam mua nhà đất ở Mỹ nhưng không làm phát sinh dòng tiền chảy từ Việt Nam sang Mỹ bao gồm: Người Việt Nam cư trú, sinh sống, làm việc ở Mỹ và nước ngoài nhưng chưa có quốc tịch Mỹ và dùng lương ở nước ngoài để mua nhà đất ở Mỹ; Người Việt Nam sử dụng kênh trung gian chuyển tiền bất hợp pháp để mua nhà ở Mỹ.

“Do đây, nhận định có 3,06 tỉ USD chuyển từ Việt Nam sang Mỹ để mua nhà đất trong năm qua là chưa có cơ sở…”, NHNN khẳng định.

Liên quan đến 1 số quy định về quản lý ngoại hối, có tính năng là cơ quan quản lý Nhà nước về 1 số dòng tiền ra, vào lãnh thổ Việt Nam, NHNN khẳng định đã có đầy đủ 1 số quy định giám sát việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.

Khi thực hiện 1 số chuyển nhượng ngoại hối, TCTD có trách nhiệm tham khảo, kiểm tra, lưu giữ 1 số chứng từ chắc chắn việc chi trả, chuyển tiền ra nước ngoài đúng mục đích và thích hợp có 1 số quy định của pháp luật, hạn chế 1 số trường hợp chuyển ngoại tệ ra nước ngoài bất hợp pháp. Bên cạnh đây, đã có 1 số quy định về phòng, chống rửa tiền và quy định xử phạt hành chính đối có 1 số hành vi vi phạm liên quan đến chi trả, chuyển tiền ra nước ngoài…


Duanmasterianphu.com – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm