Văn phòng đăng ký đất đai được quyền cấp giấy tờ nhà đất

UBND TP cho phép Sở TN-MT ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất và được sử dụng con dấu của sở.

Người dân đến làm thủ tục nhà đất ở UBND quận 9. Ảnh: ĐÀO THỤY

Ngày 17-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã ký chọn lọc ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền có đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất trên địa bàn TPHCM.

Theo đây, việc tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện theo cơ chế 1 cửa. Thời gian trả kết quả được tính từ ngày có kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ, người sử dụng đất nộp chứng từ đã đi vào hoạt động nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính); hoặc ký hợp đồng thuê đất (trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm), cơ quan có thẩm quyền xác định được miễn nghĩa vụ tài chính (trường hợp người sử dụng đất được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính). Riêng đối có địa bàn một vài huyện, người dân được quyền chọn lọc nộp hồ sơ ở huyện hoặc xã tùy nhu cầu.

Đặc biệt, UBND TP cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất và được sử dụng con dấu của sở.


Duanmasterianphu.com – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm