Xây dựng Luật Thuế tài sản: Chưa đánh thuế nhà ở thứ 2

Việc thi công Luật Thuế tài sản được Bộ Tài chính nhận định là thích hợp có điều kiện phát triển kinh tế – xã hội trong GĐ tới.

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam liên tục tăng trong các năm gần đó, từ 1.400 USD (dao động 30 triệu đồng) năm 2013 lên 2.200 USD (dao động gần 50 triệu đồng) năm 2016 và tiên đoán sẽ tăng lên 3.400 USD (gần 80 triệu đồng) đến năm 2020. Theo đó, chuẩn bị việc nắm giữ, có, đầu tư BĐS của người dân có xu hướng tăng lên.

Xây dựng Luật Thuế tài sản thích hợp có điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

Do đó, việc thi công Luật Thuế tài sản được Bộ Tài chính nhận định là thích hợp có điều kiện phát triển kinh tế – xã hội trong GĐ tới, góp phần tăng cường quản lý nhà nước đối có tài sản. Đây là 1 trong các nội dung được dư luận quan tâm đặc trưng trong thời gian gần đó.

Liên quan đến hiện trạng thu tiền sử dụng đất, thuê đất, chính sách bán hàng thuế đất đai và BĐS, Bộ Tài chính cho rằng, cần thiết phải tìm hiểu, thi công Luật Thuế tài sản để thể chế hóa chủ trương về chính sách bán hàng thuế đối có tài sản; thi công hệ thống chính sách bán hàng thuế đồng bộ, thích hợp thông lệ quốc tế; góp phần bình ổn phân khúc BĐS, hạn chế đầu cơ và sử dụng BĐS lãng phí.

Trên thực tại, Việt Nam hiện chưa có sắc thuế tài sản riêng hoặc thuế BĐS, nhưng đã có các chính sách bán hàng thuế chính liên quan đến tài sản (như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp…).

Tuy nhiên, chính sách bán hàng thuế liên quan đến tài sản giai đoạn này chưa cung cấp được vai trò là 1 trong các nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước (NSNN). Số thuế sử dụng đất của Việt Nam hiện chỉ chiếm dao động 0,03% GDP và dao động 0,15% tổng NSNN.

Theo quy định, hiện lệ phí trước bạ là khoản thu ngân sách các địa phương đang được hưởng 100%. Số thu lệ phí trước bạ từ năm 2011 – 2015 chiếm dao động 2% tổng thu NSNN. Hiện mức lệ phí trước bạ đối có nhà đất hiện hành là 0,5% giá trị chuyển nhượng nhưng không quá 500 triệu đồng và không cao.

Bởi vậy, việc đã đi vào hoạt động chính sách bán hàng thuế đối có BĐS có ý nghĩa trong việc thực hiện công dụng nhà nước về điều tiết phân khúc này; qua đó, khuyến khích sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai và hạn chế đầu cơ.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính Phạm Đình Thi, trong định hướng Chiến lược Cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 có đề cập đến việc tìm hiểu tiến hành thuế tài sản.

Gần đó, trong Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, biện pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm 2016-2020 cũng nhấn mạnh việc phải khai thác tốt các nguồn thu từ nội địa trong đó có thuế tài sản, tài nguyên môi trường.

Trước tài liệu đề xuất triển khai đánh thuế khi có nhà ở thứ 2 trở đi, ông Phạm Đình Thi cũng khẳng định, Bộ Tài chính chưa đưa ra nội dung này; toàn bộ vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, thi công, chưa có gì cụ thể.


Duanmasterianphu.com – Theo BNEWS/TTXVN

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm