Bộ Xây dựng phản hồi về “bất cập quy định bảo trì nhà chung cư”

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về 1 số kiến nghị xung quanh việc quản lý sử dụng nhà chung cư có 1 số bất hợp lý trong 1 số quy định về bảo trì phần có chung.Đối có ý kiến của cử tri Tp.HCM, Bộ Xây dựng ghi nhận để tổng hợp tình hình và tham khảo, sửa đổi vào thời điểm thích hợp.

Theo kiến nghị của cử tri Tp.HCM, hiện quy định về bảo trì nhà chung cư đang có 1 số bất cập, trong đây nổi lên là quy định: “Trường hợp Ban quản trị tòa nhà chung cư chọn lọc việc bảo trì phần có chung của tòa nhà chung cư thì phải được 100% thành viên Ban quản trị chấp nhận, trừ trường hợp có thành viên vắng mặt vì nguyên do bất khả kháng”.

Chính quy định này đã gây gặp khó cho làm việc của Ban quản trị 1 số chung cư trong việc bảo trì phần có chung, bởi chỉ cần 1 thành viên không chấp nhận cũng không thực hiện được, trong khi đại phần lớn người dân sống ở chung cư đều chấp nhận việc bảo trì.

Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng tham khảo sửa đổi quy định trên cho thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho làm việc của 1 số Ban quản trị chung cư.

Trong văn bản trả lời cử tri nói trên, Bộ Xây dựng cho hay, theo Luật Nhà ở thì “Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm quản lý, sử dụng chi phí bảo trì đúng mục đích, đúng hạng mục cần bảo trì theo kế hoạch bảo trì đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua hằng năm. Việc sử dụng chi phí bảo trì phần có chung phải có hóa đơn tài chính, có chi trả, quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính và phải báo cáo Hội nghị nhà chung cư. Thành viên Ban quản trị nhà chung cư có chọn lọc sử dụng chi phí không đúng quy định thì bị xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại”.

Xuất phát từ yêu cầu nêu trên, Bộ đã quy định, đối có chọn lọc chi tiêu chi phí bảo trì phần có chung của nhà chung cư có nhiều chủ có thì phải được 100% thành viên Ban quản trị chấp nhận, trừ trường hợp bất khả kháng.

Quy định này là nhằm bảo đảm sự đồng thuận, nhất trí cao và tăng cường vai trò trách nhiệm của 1 số thành viên Ban quản trị khi triển khai 1 số chọn lọc đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua.

Trước khi ban hành Quy chế nói trên, Bộ Xây dựng cũng đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị để lấy ý kiến đâyng góp của 1 số địa phương, 1 số tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đây có quy định về mật độ biểu quyết khi thông qua 1 số chọn lọc của Ban quản trị nhà chung cư. Hầu hết 1 số ý kiến tham dự góp ý đều nhất trí có quy định về mật độ biểu quyết này.

Qua theo dõi việc thi hành Luật Nhà ở, 1 số quy định và quy chế nêu trên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều chủ đầu tư, đông đảo cư dân đang sinh sống trong 1 số nhà chung cư. Trường hợp 1 số thành viên Ban quản trị không thống nhất được theo quy định nêu trên thì có thể tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường nếu có đơn yêu cầu của trên 50% đại diện chủ có căn hộ chung cư đã nhận bàn giao để yêu cầu Hội nghị nhà chung cư tham khảo, chọn lọc.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết, đối có ý kiến của cử tri Tp.HCM yêu cầu tham khảo sửa đổi 1 số nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (Quy chế 02), Bộ xin ghi nhận để tổng hợp tình hình và tham khảo, sửa đổi vào thời điểm thích hợp.


Duanmasterianphu.com – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm