0913.756.339

Chuẩn bị tổng kiểm tra chung cư thương mại trên địa bàn Hà Nội

Cụ thể, tăng cường kiểm tra rà soát việc sử dụng căn hộ cao tầng chung cư, tổng diện tích kinh doanh dịch vụ, không cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu sử dụng nhà chung cư vào một vài mục đích mà Luật Nhà ở cấm.

Dù Luật và một vài văn bản đã cấm nhưng việc sử dụng chung cư làm văn phòng vẫn đang diễn ra. Ảnh: Dũng Minh.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT – UBND về việc tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn đô thị.

Theo đây, chủ đầu tư một vài dự án có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư ngay sau khi đủ điều kiện để thành lập Ban quản trị và thực hiện bàn giao hồ sơ nhà chung cư, thu và bàn giao chi phí bảo trì phần có chung của nhà chung cư cho Ban quản trị nhà chung cư.

Uỷ ban nhân dân một vài quận, huyện, thị xã (nơi có nhà chung cư) có trách nhiệm trong việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư của chủ đầu tư cho ban quản trị; quyết toán số liệu và bàn giao chi phí bảo trì giữa Chủ đầu tư và Ban quản trị;

Chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn (nơi có nhà chung cư) trong việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi Chủ đầu tư đã tổ chức hội nghị nhà chung cư nhưng không đủ số lượng người tham dự hoặc chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư khi đã đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định ở Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý một vài hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, tăng cường kiểm tra rà soát việc sử dụng căn hộ cao tầng chung cư, tổng diện tích kinh doanh dịch vụ trong nhà chung cư đề xuất xử lý theo Khoản 11 và Khoản 12 Điều 6 của Luật Nhà ở. Không cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mà có sử dụng nhà chung cư vào một vài mục đích mà Luật Nhà ở đã cấm; rà soát một vài Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp, trường hợp phát hiện có sử dụng nhà vào một vài mục đích mà Luật Nhà ở đã cấm thì đề nghị hộ kinh doanh, hợp tác xã chấm dứt việc sử dụng.

Việc lập và triển khai kế hoạch kiểm tra được thực hiện trong quý III/2017.


Duanmasterianphu.com – Theo Đầu tư

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm