Nhà mặt tiền, hệ số K bằng 1,2 lần bảng giá đất

Đó là nội dung ở chọn lọc 35/2017 quy định về hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi phân phối nhà ở cũ thuộc có nhà nước trên địa bàn TP.HCM.

Quyết định 35 quy định hệ số K điều chỉnh giá đất so có bảng giá UBND TP ban hành để tính tiền sử dụng đất khi phân phối nhà ở thuộc có nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất gắn có nhà ở này đối có nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao ở địa điểm mặt các con phố các con phố, phố trên địa bàn TP.

Theo đây, nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao ở địa điểm mặt các con phố, phố được định nghĩa là: nhà ở 1 tầng hoặc nhiều tầng có 1 hộ gia đình hoặc 1 cá nhân sử dụng, có địa điểm mặt các con phố các con phố. Và khi phân phối nhà ở đối có quy mô đất ở của căn nhà sẽ được tính toán và công nhận là đất sử dụng riêng (không có phần đất sử dụng chung hoặc chồng lấn).



Nhà thuộc có nhà nước mặt các con phố, có khả năng sinh lợi cao sẽ ứng dụng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số k) = 1,2 lần bảng giá đất. Ảnh VH

Hệ số K điều chỉnh giá đất sẽ được tính như sau:Đối có nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao ở địa điểm mặt các con phố các con phố, phố nằm trên thửa đất có 1 cạnh hoặc tổng cá cạnh giáp giới mặt các con phố các con phố lớn hơn hoặc bằng 3m thì hệ số K = 1,2 lần bảng giá đất. Trường hợp nhỏ hơn 3m thì hệ số K=1,0 lần bảng giá đất.


Duanmasterianphu.com – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339