0913.756.339

TP HCM: Tháng 11 sẽ có quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư

UBND TP vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất tháng 11 này phải có quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP và trình UBND TP tham khảo, chọn lọc.


Hiện nay, việc giải phóng mặt bằng, tái an cư luôn là vấn đề nóng (Ảnh: Mạnh Cường)

Theo đây, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp có một số sở, ngành, UBND một số quận, huyện khẩn trương thi công quy chế này cũng như tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP trong thời gian qua. Bên cạnh đây, tìm hiểu, phân tách cơ sở pháp lý, tính khả thi về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất ở một số quận, huyện.

Đồng thời, Sở Tài chính được giao tham mưu, đề xuất cơ chế ứng vốn từ Quỹ phát triển đất TP hoặc Cty Đầu tư tài chính TP (HFIC) để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái an cư theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tạo quỹ đất sạch, sau đây đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn thực hiện 7 Chương trình đột phá của Thành ủy.

Ngoài ra, Sở Tài chính được giao tham mưu, trình UBND TP ban hành quy định về quản lý và sử dụng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP (thay thế Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 5/9/2008).


Duanmasterianphu.com – Theo Báo Xây dựng

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm