Cắt giảm 51% thủ tục hành chính về xây dựng

Bộ Xây dựng đã cắt giảm từ 93 thủ tục hành chính (TTHC) xuống còn 46 thủ tục trong lĩnh vực thi công, đạt 51%.

Thời gian giải quyết TTHC giảm 25% so có trước đây. Cụ thể như thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án giảm từ 30 ngày xuống 25 ngày làm việc, giảm năm ngày; thời gian phê duyệt quy hoạch không quá 15 ngày làm việc; thời gian về cấp phép thi công giảm 7-10 ngày; thời gian về kiểm tra nghiệm thu giảm 10-20 ngày so có trước đây.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục thiết lập những biện pháp đồng bộ để tiến tới cải nhữngh Bên cạnh đó những TTHC, tạo môi trường thông thoáng Bên cạnh đó cho sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thi công. Cụ thể, sẽ tìm hiểu để cắt giảm thêm 5-10 thủ tục nữa. Đồng thời, Bộ sẽ đề xuất Chính phủ lồng ghép 1 số TTHC được thực hiện bởi những cơ quan chuyên môn khác nhau. Ví dụ trong thẩm định, kiến trúc 1 dự án có ba nội dung là thẩm định về thi công, thẩm định PCCC, thẩm duyệt về môi trường hiện do ba cơ quan khác nhau thực hiện. Tiếp theo là phân cấp ủy quyền không làm giảm TTHC nhưng làm đơn giản hóa quy trình thủ tục cho công ty và người dân có thể thuận lợi tiếp cận có cơ quan chuyên môn ở địa phương thay vì phải lên trung ương để thực hiện.


Duanmasterianphu.com – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339