Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện các dự án tại Sơn Trà

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về thanh tra việc chấp hành pháp luật đối có các dự án đầu tư thi công trên bán đảo Sơn Trà, đô thị Đà Nẵng.

Tại Sơn Trà có 18 dự án đã được chấp thuận cho đến tháng 12/2012, có 1.920 lô villa, 24 bungalow, 306 buồng khách sạn (nếu quy đổi villa ra phòng lưu trú sẽ tương đương 5.600 buồng, phòng khách sạn).

Theo đấy, Phó thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp có Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, thi công đối có các dự án đầu tư thi công trên bán đảo Sơn Trà đã được UBND đô thị Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép trong GĐ từ năm 2003 đến hết 2016.

Lãnh đạo Chính phủ cho hay, đấy chính là thời điểm Bộ Chính trị có Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 về thi công và phát triển đô thị Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, tân tiến hóa đến thời điểm Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, đô thị Đà Nẵng được phê duyệt.

Kết quả thanh tra phải báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2018.

Đầu tháng 9 vừa qua, UBND đô thị Đà Nẵng cũng đã báo cáo Thủ tướng về các dự án trên bán đảo đã được đô thị chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi có Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sơn Trà. Theo đấy, có 18 dự án đã được chấp thuận cho đến tháng 12/2012, có 1.920 lô villa, 24 bungalow, 306 buồng khách sạn (nếu quy đổi villa ra phòng lưu trú sẽ tương đương 5.600 buồng, phòng khách sạn).

Hiện ở, có 3 dự án đã đầu tư, 1 dự án đang triển khai, 3 dự án đã triển khai 1 phần sau đấy tạm dừng, 11 dự án chưa triển khai.

Quan điểm của Đà Nẵng là phát triển khu du lịch Sơn Trà trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên môi trường xung quanh, chắc chắn thích hợp nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương…

Theo các tiêu chuẩn nói trên, có 6/18 dự án đã được chấp thuận không thích hợp tiêu chí đưa ra, Đà Nẵng kiến nghị điều chỉnh, chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cùng đồng, không có lưu trú.

Thành phố cũng yêu cầu tham khảo cắt giảm diện tích của 10 dự án cho thích hợp có các tiêu chí đề ra, chỉ giữ nguyên 2 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thích hợp toàn bộ các tiêu chí.


Duanmasterianphu.com – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0919.620.880