Chính thức thí điểm cấp giấy phép xây dựng trong 42 ngày

Chủ đầu tư có thể chọn lọc ứng dụng quy trình mới hoặc quy trình bình thường khi thực hiện thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình.

Chiều 5-10, UBND TPHCM ban hành Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế 1 cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng TPHCM.

Theo đó, quy trình này ứng dụng cho loại công trình xây dựng sử dụng vốn khác thuộc thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ xây dựng và cấp GPXD của Sở Xây dựng (ngoại trừ công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng).

Chủ đầu tư có thể chọn lọc ứng dụng quy trình này hoặc quy trình bình thường khi thực hiện thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình.

Trường hợp chủ đầu tư chọn lọc ứng dụng quy trình bình thường, thực hiện từng bước một vài thủ tục (thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật/ thiết kế bản vẽ xây dựng, cấp GPXD), Sở Xây dựng vẫn sử dụng hình thức liên thông điện tử theo quy định để lấy ý kiến một vài cơ quan liên quan khi cần thiết.

Theo đó, cơ chế 1 cửa liên thông trong cấp GPXD thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng là biện pháp giải quyết cộng khi một vài thủ tục: thẩm định thiết kế cơ sở – thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ xây dựng – cấp GPXD hoặc thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ xây dựng – cấp GPXD (gọi tắt là nhóm thủ tục) do cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết ở Sở Xây dựng.

Đồng thời, tổ chức liên thông một vài nội dung liên quan có một vài cơ quan có thẩm quyền (một vài thủ tục thuộc thẩm quyền chọn lọc của một vài cơ quan công dụng), để thực hiện một vài thủ tục thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, đấu nối hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, thoát nước); lấy ý kiến (trong trường hợp cần thiết) của một vài cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ môi trường, đất đai, quy hoạch thiết kế.

Như vậy, Sở Xây dựng sẽ tổ chức liên thông một vài nội dung liên quan có một vài cơ quan có thẩm quyền để thực hiện một vài thủ tục thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, đấu nối hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, thoát nước); lấy ý kiến (trong trường hợp cần thiết) của một vài cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ môi trường, đất đai, quy hoạch thiết kế.

Các công việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, giải đáp thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện ở 1 đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Sở Xây dựng là đầu mối tập trung giải đáp thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp GPXD; tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức để chuyển đến một vài đơn vị chuyên môn giải quyết và nhận, trả kết quả.

Theo đó, cá nhân, tổ chức chỉ nộp và nhận hồ sơ chỉ ở 1 cửa là Sở Xây dựng. Sau khi nộp hồ sơ, người dân có thể tra cứu và nhận tài liệu về tình hình xử lý hồ sơ ở hệ thống 1 cửa điện tử của TP, hộp thư điện tử và tin nhắn hotline cá nhân. Toàn bộ thủ tục và quy trình cấp GPXD sẽ được thực hiện công khai trên Trang tài liệu điện tử Sở Xây dựng, hệ thống Một cửa điện tử TP để người dân có thể chuyển nhượng, theo dõi và giám sát.

Thời gian giải quyết hồ sơ của một vài thủ tục trên là 42 ngày làm việc (trước đó là 122 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm thời gian lấy ý kiến của một vài cơ quan, đơn vị liên quan).

Quy trình này thực hiện thí điểm trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 5-10-2017.

Duanmasterianphu.com – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339