Chung cư chưa nghiệm thu, chưa được bàn giao nhà

Việc bàn giao nhà ở cho người sử dụng chỉ được thực hiện sau khi đã đã đi vào hoạt động nghiệm thu đưa công trình nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở nêu trong nội dung dự án được phê duyệt vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Hình minh họa

Ông Nguyễn Quốc Khánh (Hà Nội) ký hợp đồng mua căn hộ cao tầng chung cư, nay đã qua thời hạn bàn giao. Chủ đầu tư nhiều lần thông báo cho ông làm thủ tục nhận căn hộ cao tầng, nhưng ông Khánh chưa chấp nhận vì chủ đầu tư chưa cung cấp các văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về việc đưa tòa nhà vào sử dụng theo yêu cầu ông đã gửi cho chủ đầu tư.

Qua các phương tiện tài liệu đại chúng, ông Khánh được biết hiện có tình trạng chủ đầu tư ép người mua nhận nhà dù công trình chưa có đủ pháp lý cho phép theo quy định của pháp luật.

Ông Khánh yêu cầu cơ quan công dụng tư vấn, điều kiện để bạn nhận nhà từ chủ đầu tư gồm các gì và bạn có quyền yêu cầu chủ đầu tư cho xem các văn bản, pháp lý trước khi nhận nhà không? Nếu chủ đầu tư không tuân thủ việc trên và khách mua nhà từ chối nhận nhà thì sai phạm thuộc về bên nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều 18 Luật Kinh doanh nhà đất quy định, hợp đồng chuyển nhượng phải có đầy đủ các nội dung căn bản như: Các tài liệu về nhà đất; thời hạn giao, nhận nhà đất và hồ sơ kèm theo; quyền và nghĩa vụ của các bên; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng…

Theo quy định ở Khoản 4, Điều 22 Luật Kinh doanh nhà đất thì bên phân phối (chủ đầu tư) có trách nhiệm “Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng”.

Khoản 3, Điều 13 Luật Kinh doanh nhà đất quy định, chủ đầu tư “chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho bạn khi đã đã đi vào hoạt động xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo công đoạn ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối có hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô thì phải đã đi vào hoạt động tất cả phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đây”.

Chỉ được bàn giao nhà khi đã đi vào hoạt động nghiệm thu công trình

Theo Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành 1 số điều của Luật Nhà ở năm 2014 thì “việc bàn giao nhà ở cho người sử dụng chỉ được thực hiện sau khi đã đã đi vào hoạt động nghiệm thu đưa công trình nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở nêu trong nội dung dự án được phê duyệt vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng”.

Điều 123 Luật Xây dựng 2014 quy định, “Hạng mục công trình, công trình xây dựng đã đi vào hoạt động chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của kiến trúc xây dựng, nguyên tắc ứng dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, quy định về quản lý sử dụng chất liệu xây dựng và được nghiệm thu theo quy định của Luật này”.

Khoản 1, Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định, “Công trình xây dựng phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định ở Khoản 2 Điều này kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình xây dựng và khi đã đi vào hoạt động xây dựng xây dựng công trình theo quy định ở Khoản 4, Điều 123 Luật Xây dựng”.

Theo Điểm d, Khoản 4, Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP thì “Cơ quan có thẩm quyền quy định ở Khoản 2 Điều này (Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Sở xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành…) thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 15 ngày đối có công trình cấp đặc thù, cấp I hoặc 10 ngày đối có các công trình còn lại kể từ khi kết thúc kiểm tra…”.

Như vậy, đối chiếu có các quy định nêu trên thì khi nhận bàn giao nhà, ngoài các loại pháp lý, văn bản đã được quy định ở hợp đồng đã ký giữa hai bên, bạn có thể yêu cầu chủ đầu tư cung cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Nếu chủ đầu tư chưa đưa ra được bằng chứng đã đã đi vào hoạt động công tác nghiệm thu công trình thì chủ đầu tư đây chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật xây dựng hiện hành. Khách hàng có thể phản ánh có cơ quan quản lý Nhà nước có công dụng kiểm tra công tác nghiệm thu để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.


Duanmasterianphu.com – Theo Báo Chính phủ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339