Công ty của Cường Đô La báo lãi gấp 8 lần

Trong quý II, doanh thu tài chính của QCG tăng đột biến 175%, lên 206 tỷ đồng do lãi giao dịch 1 phần vốn góp của CTCP Hiệp Phú và Công ty TNHH Sparkle Value Homes.

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa mở phân phối báo cáo tài chính hợp nhất quý II. Quý này, QCG ghi nhận 299 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 64% cùng kỳ do bàn giao căn hộ chung cư cho bạn.

Riêng doanh thu từ BĐS đạt 256,5 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ và chiếm 86% tổng doanh thu. Còn lại hơn 29 tỷ đồng là doanh thu phân phối hàng hóa, 13,5 tỷ đồng doanh thu phân phối điện.Quốc Cường Gia Lai đang ghi nhận mức lãi khủng sau nhiều năm. Ảnh: V.D

Doanh thu tăng 64% trong khi giá vốn chỉ tăng 41% cùng kỳ làm biên lợi nhuận gộp của QCG đạt 16%, tăng 14% so có quý II/2016.

Doanh thu vận hành tài chính cũng tăng đột biến 175% lên 206 tỷ đồng do lãi giao dịch 1 phần vốn góp của CTCP Hiệp Phú và Công ty TNHH Sparkle Value Homes.

Chi phí tài chính trong kỳ âm 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 39 tỷ đồng do khoản giá thành khác được ghi nhận giảm 26 tỷ đồng. Khoản giá thành khác này không được thuyết minh.

Tổng cùng lãi sau thuế của QCG trong kỳ ghi nhận 213 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm là 782 tỷ đồng.Biến động giá cổ phiếu QCG từ đầu năm đến nay.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, QCG đạt 568 tỷ đồng doanh thu thuần, 215 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng trưởng lần lượt 114% và 481% cùng kỳ.

Năm 2017, QCG lên kế hoạch doanh thu thuần 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 720 tỷ đồng. Dù kết quả kinh doanh quý II tăng đột biến song tính chung 6 tháng, QCG chỉ đã đi vào hoạt động được 23% kế hoạch doanh thu và 30% lợi nhuận năm.

Quý II, dòng tiền từ vận hành kinh doanh của QCG ghi nhận dương 1.683 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 265 tỷ đồng do tăng một số khoản phải trả và giảm hơn 300 tỷ đồng tiền lãi vay.Các khoản vay đã tất toán của Quốc Cường Gia Lai. Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Theo báo cáo tài chính, QCG có 6.313 tỷ đồng hàng tồn kho, chiếm 77% tài sản ngắn hạn và tăng 5% so có đầu năm. Trong đây có 6.185 tỷ đồng BĐS dở dang, chủ yếu nằm ở Dự án Khu dân cư Phước Kiển 4.583 tỷ đồng.

Một số BĐS dở dang lớn khác như dự án Bến du thuyền 317 tỷ đồng, Dự án Sông Mã 298 tỷ đồng, Dự án Thủ Thiêm 292 tỷ đồng, Dự án chung cư Giai Việt 313 tỷ đồng…

Tổng nợ phải trả của QCG là 5.590 tỷ đồng, tương ứng mật độ nợ/tổng nguồn vốn là 58%, trong đây nợ ngắn hạn là 4.374 tỷ đồng. Tiền vay nợ ngân hàng là 492 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính còn chỉ rõ nhiều khoản nợ phải trả cho một số cá nhân, như bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám 193 tỷ đồng, hơn 61 tỷ đồng phải trả cho một số cổ đông, 243 tỷ đồng tiền mượn từ bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, 230 tỷ đồng tiền lãi từ bà Lại Thị Hoàng Yến.


Duanmasterianphu.com – Theo Zing

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm