Đề nghị đổi căn hộ cũ lấy căn hộ mới có diện tích lớn

Nếu đô thị chỉ quy định 1 phương thức tái an cư ở chỗ thì đã hạn chế quyền chọn lọc phương thức tái an cư của một số hộ dân trong chung cư, dễ dẫn đến khiếu kiện.

Đó là 1 trong các nội dung được Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA) đưa ra ở văn bản gửi UBND đô thị và Sở Xây dựng vào chiều muộn nay, ngày 8-8, nhằm góp ý tiêu chuẩn về bồi thường, hỗ trợ, tạm cư và tái an cư ở một số dự án chung cư cũ.

Theo đó, liên quan đến việc Sở Xây dựng đề xuất trường hợp Nhà nước chọn lọc chủ đầu tư thì thực hiện duy nhất phương thức tái an cư ở chỗ để thích hợp có điều kiện thực tiễn của đô thị.

Cụ thể Sở Xây dựng cho rằng đối có một số chung cư do Nhà nước chọn lọc chủ đầu tư thì Nhà nước sẽ tổ chức tạm cư, chọn lọc chủ đầu tư thi công và bàn giao quỹ nhà để tái an cư ở chỗ cho một số tổ chức, hộ gia đình và cá nhân là chủ có hoặc chủ sử dụng hợp lệ ở nhà chung cư đó, không thực hiện phương thức bồi thường”

Tuy nhiên, HoREA cho rằng đề xuất nêu trên của Sở Xây dựng chỉ mới đề xuất ứng dụng 1 phương thức tái an cư ở chỗ, nhưng chưa bao gồm phương thức tái an cư ở vị trí khác, hoặc phương thức người dân yêu cầu được bồi thường bằng tiền mặt để tự lo tái an cư theo quy định của Luật Nhà ở.

“Nếu đô thị chỉ quy định 1 phương thức tái an cư ở chỗ thì đã hạn chế quyền chọn lọc phương thức tái an cư của một số hộ dân trong chung cư, dễ dẫn đến khiếu kiện”, ông Châu nhấn mạnh.

Do vậy, đối có quyền chọn lọc phương thức tái an cư của chủ có nhà chung cư, HoREA cho rằng đô thị không chỉ “thực hiện duy nhất phương thức tái an cư ở chỗ” mà còn cần vận động giải đáp, đi đến sự đồng thuận để khuyến khích chủ có nhà chung cư chọn lọc vì đó là phương thức có lợi nhất.

Đồng thời HoREA cũng kiến nghị vẫn cần phải bổ sung thêm phương thức tái an cư ở vị trí khác, hoặc phương thức người dân yêu cầu được bồi thường bằng tiền mặt để tự lo tái an cư theo quy định của pháp luật, đi cùng có việc thực hiện chu đáo, thỏa đáng công tác tạm cư trong thời gian chờ đợi trở về tái an cư.

Về hệ số hoán đổi căn hộ cao tầng chung cư, nên khuyến khích một số chủ đầu tư hoán đổi căn hộ cao tầng mới lớn hơn căn hộ cao tầng cũ, tối thiểu căn hộ cao tầng mới có quy mô bằng 1,1 lần quy mô căn hộ cao tầng cũ. Đảm bảo chủ có căn hộ cao tầng góc cũng được tái bố trí căn hộ cao tầng góc. Chủ có căn hộ cao tầng tầng trệt hoặc đang kinh doanh thì được hoán đổi căn hộ cao tầng mới có hệ số hoán đổi cao hơn.

Chủ có chung cư được quyền giao dịch căn hộ cao tầng mới, căn hộ cao tầng hình thành trong tương lai hoặc suất tái an cư. Chủ hộ ghép trong chung cư cũng được quyền giao dịch suất tái an cư theo nhu cầu.

Đối có các căn hộ cao tầng cũ có từ hai hộ khẩu trở lên thì nên giải quyết tái an cư ở chỗ theo tiêu chuẩn là bố trí tái an cư theo hướng bảo toàn giá trị pháp lý của căn hộ cao tầng cũ và đối có hộ gia đình đông người có từ hai hộ khẩu trở lên có gặp khó về chỗ ở sẽ được giải quyết bố trí tái an cư thêm 1 hoặc hơn 1 căn hộ cao tầng ở dự án.

Tuy nhiên, việc có căn hộ cao tầng bố trí thêm cần được giải quyết theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội, giá bán căn hộ cao tầng này là giá bảo toàn vốn được kiểm toán đầu tư thi công cùng thêm 10% lợi nhuận cho nhà đầu tư và được vay từ nguồn vốn cho vay ưu đãi của TP.HCM.


Duanmasterianphu.com – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0919.620.880