Đề xuất cơ chế ủy quyền giải quyết trễ hẹn giấy tờ nhà đất

Ngày 3.8, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM, cho biết Sở đã trình UBND TP dự thảo quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính đất đai trên địa bàn TP.

Cơ chế ủy quyền hướng đến giải quyết việc trễ hẹn pháp lý nhà đất

Theo đó, dự thảo hướng đến mục tiêu giải quyết trễ hẹn pháp lý nhà đất, vốn đang là hiện trạng gây bức xúc giai đoạn này. Cụ thể, Sở TN-MT đề xuất UBND TP cho phép Sở được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) đối có trường hợp quy định ở khoản 1, điều 37, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cùng đồng dân cư, người VN an cư ở nước ngoài được có nhà ở gắn liền có quyền sử dụng đất ở VN. Các trường hợp ủy quyền cấp giấy chứng nhận này được sử dụng con dấu của Sở TN-MT.

Lý do của đề xuất này, theo ông Nguyễn Toàn Thắng, kể từ khi luật Đất đai 2013 có hiệu lực và thực hiện Văn phòng đăng ký đất đai 1 cấp đến nay, số lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cùng đồng dân cư phải chuyển về Sở TN-MT ký rất lớn (trên 200 hồ sơ 1 ngày). Sở đã phân công 3 phó giám đốc phụ trách công tác ký giấy chứng nhận nhưng chẳng thể chắc chắn thời gian. Ngoài ra, việc luân chuyển hồ sơ từ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện lên Văn phòng đăng ký đất đai TP, và từ Văn phòng đăng ký đất đai TP sang Sở TN-MT cũng làm mất rất nhiều thời gian. Đó là lý do chính dẫn đến hồ sơ nhà đất giải quyết trễ hẹn, làm tăng kinh phí thực hiện thủ tục hành chính, gây bức xúc cho người dân trong thời gian vừa qua. Do đó, Sở đề xuất ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai TP cấp giấy chứng nhận trong những trường hợp nêu trên để giảm hiện trạng tồn đọng hồ sơ.

Quy định thời gian tiếp nhận hồ sơ ở xã

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết theo quy định ở khoản 40, điều 2, Nghị định 01/2017 NĐ-CP có quy định “không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ ở xã”. Tuy nhiên, để chắc chắn cho việc giải quyết hồ sơ nhà đất cho người dân được mau chóng, dễ dàng, thống nhất trên địa bàn TP, Sở TN-MT đề xuất UBND TP chấp thuận việc tiếp nhận hồ sơ ở xã là không quá 3 ngày. Thời gian này không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính, vì vậy không ảnh hưởng đến tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính quy định ở Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Việc quy định này, Sở TN-MT đã đưa vào nội dung của từng thủ tục hành chính cụ thể trong phần Phụ lục quy định thời gian và trình tự thực hiện thủ tục trong lĩnh vực đất đai.

Hiện nay, số lượng hồ sơ luân chuyển từ những chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện trình lên Sở TN-MT cấp giấy chứng nhận dao động 112.000 hồ sơ. Sau khi Sở ký cấp xong thì số hồ sơ này sẽ được chuyển lại cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện để trả kết quả cho người dân theo cơ chế 1 cửa. Thời gian vận chuyển này được tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính, bởi thế đòi hỏi phải mau chóng, kịp thời và chắc chắn an toàn. Vì vậy, Sở TN-MT đề xuất cho phép thực hiện vận chuyển hồ sơ thông qua chuyển phát của Bưu điện Trung tâm Sài Gòn – Bưu điện TP.HCM, vì đó là chuyển phát hệ đặc trưng (khép kín, đội ngũ chuyên nghiệp, bảo mật tài liệu, an toàn thư tín) chắc chắn thời gian giải quyết hồ sơ, tránh hư hỏng, mất hồ sơ trong quá trình vận chuyển. Đơn giá thực hiện tính theo đơn giá của ngành bưu điện. Thời gian vận chuyển 1 ngày.


Duanmasterianphu.com – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0919.620.880