Khiếu nại, tố cáo phức tạp vẫn thuộc lĩnh vực đất đai

Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp và gay gắt. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai.

Chiều 7-11, QH trao đổi ở về hội trường về 1 số báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

Báo cáo của Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày thể hiện tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017 có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp và gay gắt. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai.

Đáng chú tâm là 1 số thế lực đã lợi dụng tình hình khiếu nại, tố cáo để thu hút, kích động công dân tụ tập đông người hoặc có hành vi quá khích làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tác động tiêu cực vào tâm lý của cán bộ, nhân dân.

Theo Thanh tra Chính phủ, tình hình trên xuất phát từ lý do cơ chế, chính sách bán hàng pháp luật chưa được đã đi vào hoạt động, hoặc thiếu đồng bộ, việc ban hành văn bản giải đáp thi hành chậm, còn nhiều quy định chưa thích hợp có thực tiễn nhưng chậm được bổ sung, sửa đổi. Trong đây, chính sách bán hàng, pháp luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đã có nhiều 1 sốh tân, tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn phát sinh nhiều bất cập.

Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính ở 1 số nơi chưa cao, chưa làm tròn trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đội ngũ cán bộ công chức làm nhiệm vụ này còn hạn chế cả về năng lực và ý thức trách nhiệm, nhất là kỹ năng tiếp công dân. Một số địa phương có thể hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Trong khi đây, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của QH phân tách Chính phủ vẫn chưa đánh giá kỹ 1 số vấn đề nổi lên trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017; 1 số tài liệu, số liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa đầy đủ; chưa có tài liệu về công tác tiếp công dân của Kiểm toán nhà nước; chưa có số liệu về số vụ khiếu nại lần đầu, lần hai; công tác bảo vệ người tố cáo…

Ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, Ủy ban tán thành có các hạn chế mà Chính phủ nêu ra như năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực xây dựng vụ còn hạn chế… Tuy nhiên, Báo cáo chưa chỉ rõ đâu là lý do khách quan, chủ quan; đâu là lý do đã phát sinh từ các năm trước, đâu là lý do mới phát sinh trong năm nay.

Ủy ban Pháp luật cảm thấy, 1 số chính sách bán hàng, pháp luật chưa thích hợp có thực tiễn, thiếu tính ổn định; chưa bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, Nhà nước, công ty trong thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, đầu tư 1 số dự án trong lĩnh vực giao thông theo hình thức BOT…

Lãnh đạo và cán bộ có thẩm quyền ở 1 số cơ quan còn né tránh, chưa làm hết trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là từ cơ sở; việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo cũng chưa nghiêm, chưa kịp thời.

Duanmasterianphu.com – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339