Kiến nghị quận, huyện được quyền cấp sổ đỏ

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có văn bản kiến nghị gửi Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND TP.HCM cộng Sở Tài nguyên – Môi trường và Sở Tư pháp về việc cần thiết phải giao quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai ở quận huyện được cấp sổ đỏ.

Theo công văn đề xuất gửi một vài cơ quan có thẩm quyền, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã kiến nghị Chính phủ tham khảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2017/NĐ-CP (Nghị định 01) hoặc cho phép thí điểm thực hiện việc giao quyền cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở một vài quận, huyện của TP.HCM, Hà Nội được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất.

Kiến nghị quận, huyện được quyền cấp sổ đỏ.

HoREA cho rằng, TP.HCM là nơi có khối lượng công việc hành chính, dịch vụ công, trong đây có công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) rất lớn, gấp nhiều lần khối lượng ở một vài tỉnh. Lâu nay, khối lượng công việc cấp sổ đỏ dồn về Sở Tài nguyên – Môi trường, dẫn đến quá tải.

Tuy nhiên, theo Nghị định 01 thì Sở TN&MT không được phép uỷ quyền cấp giấy cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở quận, huyện.

“Chiếc áo hành chính chẳng thể mặc vừa cho toàn bộ tỉnh thành. TP.HCM, Hà Nội cần có cơ chế đặc biệt riêng để giải quyết một vài thủ tục hành chính thích hợp có điều kiện của chính quyền thành phố”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội nhà đất TP.HCM kiến nghị.

Do vậy, việc giao quyền cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở một vài quận, huyện ở TP.HCM, Hà Nội được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cực kỳ cần thiết và cấp bách, giải quyết nhanh và kịp thời nhu cầu của người dân.

Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ tham khảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 01, hoặc cho thí điểm thực hiện việc giao quyền cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở một vài quận, huyện của TP.HCM, TP.Hà Nội được phép cấp sổ đỏ.

Bên cạnh đây, HoREA cũng kiến nghị UBND TP.HCM trong khi chờ đợi sửa đổi, bổ sung Nghị định 01 như đề xuất ở trên sớm ban hành Quyết định về “Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền có đất, cấp giấy chứng nhận, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản gắn liền có đất” để triển khai thực hiện Nghị định này.

Trong đây, nội dung UBND thành phố cho phép Sở TN&MT được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đề cập. Đồng thời, Hiệp hội kiến nghị UBND TP sớm mở bán bộ thủ tục hành chính về đất đai để tiến hành thống nhất trên địa bàn thành phố.


Duanmasterianphu.com – Theo VTC News

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/vi-tri-du-an-masteri-an-phu-quan-2/