Phê bình đơn vị chậm cấp chủ quyền nhà cho người nước ngoài

UBND TPHCM phê bình thủ trưởng một vài đơn vị có liên quan chậm triển khai chỉ đạo của UBND TP trong việc xác định khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhà ở.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa có công văn gửi một vài sở: Tài nguyên -Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng; Tư pháp cộng Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM về việc chấn chỉnh công tác giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn TP.

Theo đây, UBND TP phê bình thủ trưởng một vài đơn vị có liên quan chậm triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND TP trong việc xác định khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng không cho phép tổ chức, cá nhân người nước ngoài có nhà ở. Điều này gây chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn TP.

Để chấn chỉnh hiện trạng chậm trễ này, UBND TP giao Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp có Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Tư lệnh TP và Công an TP thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một vài chỉ đạo khác có liên quan đến việc xác định khu vực cần đảm bảo an ninh, quốc phòng ở TP.

Giám đốc Sở Xây dựng cũng được giao sớm xác định cụ thể danh mục một vài dự án đầu tư thi công nhà ở thương mại trên địa bàn TP cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền có nhà ở.

Danh mục này phải được mở bán công khai trên cổng tài liệu điện tử của Sở Xây dựng, làm cơ sở cho cá nhân, tổ chức biết và tạo cơ sở pháp lý cho Sở TN-MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất (hay còn gọi là chủ quyền) cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn TP.

Đối có ngành TN-MT, UBND TP giao Giám đốc Sở TN-MT rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn TP từ ngày 1-7-2015 (thời điểm Luật Nhà ở có hiệu lực) đến nay. Con số thống kê phải nêu số lượng hồ sơ tiếp nhận, số lượng đã giải quyết (đúng hạn, trễ hạn), số lượng hồ sơ còn tồn đọng. Sở TN-MT phải phân tách kết quả đạt được và nêu một vài kiến nghị, đề xuất giải quyết.

Ngoài ra, Sở TN-MT còn được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn TP. Qua đây, Sở TN-MT rà soát một vài trường hợp nào chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì có văn bản trả lời cho người xin cấp giấy chứng nhận, trường hợp nào chậm trễ giải quyết hồ sơ phải có thư xin lỗi theo quy định.

Duanmasterianphu.com – Theo SGGP

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/mat-bang-du-an-masteri-an-phu-quan-2/