0913.756.339

Quảng Bình thuê nước ngoài tư vấn quy hoạch kinh tế xã hội

Ngày 21-8, UBND tỉnh Quảng Bình ký kết hợp đồng với Công ty TNHH McKinsey&Company Việt Nam thực hiện dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Khu vực cát ven biển Bảo Ninh (nằm phía dưới ảnh), TP Đồng Hới là vùng sẽ được đơn vị tư vấn nước ngoài điều chỉnh và bổ sung quy hoạch – Ảnh: L.GIANG

Kinh phí 35,6 tỉ đồng trích từ ngân sách tỉnh và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện lập quy hoạch 70 ngày.

Theo hợp đồng, Công ty TNHH McKinsey&Company Việt Nam sẽ điều chỉnh, bổ sung để quy hoạch trước đấy của tỉnh có tính hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển trong, ngoài nước và sát với thực tế địa phương hơn.

Quy hoạch này còn là tài liệu quan trọng để tỉnh xúc tiến đầu tư hằng năm, là “cẩm nang” cho các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Quảng Bình.

Được biết, Công ty TNHH McKinsey&Company Việt Nam thuộc Tập đoàn McKinsey&Company (Mỹ).


Duanmasterianphu.com – Theo Tuổi trẻ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm