Rà soát tất cả quỹ nhà đất do Nhà nước quản lý ở TP.HCM

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp có Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng, UBND 1 vài quận huyện và 1 vài đơn vị liên quan rà soát, tổng kiểm kê toàn bộ 1 vài quỹ nhà, đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn đô thị.TP.HCM sẽ rà soát toàn bộ quỹ nhà đất do Nhà nước quản lý – Ảnh minh họa

UBND TP.HCM đã có văn bản gửi 1 vài sở ngành liên quan về tình hình triển khai 1 vài dự án đầu tư trong nước, 1 số dự án BT, BOT trên địa bàn đô thị.

Theo đây, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, UBND TP.HCM đã giao Sở Kế hoạch – Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp có Sở Tư pháp và 1 vài sở ngành liên quan tìm hiểu, tham mưu sơ kết 1 vài dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (BT). Đồng thời, soạn thảo quy trình về quản lý đầu tư 1 vài dự án theo hình thức BT trên địa bàn đô thị.

UBND TP.HCM cũng đề nghị xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng sở ngành, rà soát, tổng hợp 1 vài dự án đầu tư theo hình thức BT đã triển khai nhưng chưa đủ quỹ đất để chi trả; đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND TP.HCM để báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 15.10.2017.

UBND TP.HCM còn giao Thanh tra đô thị phối hợp có Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề xuất thực hiện giám sát chuyên đề 1 vài dự án đầu tư theo hình thức BT triển khai trong năm 2017. Song song đây là chủ trì, phối hợp có Sở Giao thông vận tải và 1 vài sở ngành, đơn vị liên quan dự thảo báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận số 1423/KL – TTCP ngày 6.6.2017 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện 1 số dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường trên địa bàn đô thị. Việc này phải trình UBND TP.HCM báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 15.10.

Đáng chú tâm, Sở Tài nguyên – Môi trường được giao rà soát, tổng hợp danh mục 1 vài dự án xử lý rác mời gọi đầu tư và đề xuất quy trình đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư thực hiện dự án rác; danh mục quỹ đất sẵn sàng để chi trả cho hợp đồng BT 1 vài dự án. Báo cáo Thường trực UBND TP.HCM trước ngày 10.10.2017; tham mưu cho UBND TP.HCM quy trình đấu giá đất trước ngày 15.10.2017 báo cáo Thường trực Thành ủy.

Ngoài ra, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp có Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng, UBND 1 vài quận huyện và 1 vài đơn vị liên quan rà soát, tổng kiểm kê toàn bộ 1 vài quỹ nhà, đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn đô thị. Qua đây, tham mưu đề xuất danh mục quỹ nhà, đất đủ điều kiện thực hiện đấu giá và quy trình triển khai thực hiện, báo cáo UBND TP trước ngày 10.10.2017.

UBND TP.HCM cũng giao Ban Đổi mới quản lý công ty rà soát, bổ sung báo cáo đã có về quá trình cổ phẩn hóa 1 vài công ty, kế hoạch thực hiện 2017 – 2018; giao Sở Tài chính tham mưu đề xuất hướng xử lý đối có quỹ nhà, đất của 1 vài công ty thuộc đối tượng cổ phần hóa, báo cáo UBND TP trong tháng 11.2017.


Duanmasterianphu.com – Theo Một Thế giới

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339