Sở TN-MT được ủy quyền gỡ vướng cấp giấy chứng nhận nhà đất

Cho phép Sở TN-MT được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận đối có trường hợp trước đây thuộc thẩm quyền của Sở TN-MT cấp.

Đó là nội dung quan trọng trong 1 chọn lọc của TP.HCM vừa ban hành có liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà và tài sản khác gắn liền có đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) trên địa bàn TP.

Từ khi công tác cấp giấy chứng nhận được gom về 1 mối ở Sở TN-MT theo luật Đất đai 2013, người dân TP mất nhiều công sức vì pháp lý nhà đất luôn bị trễ hẹn. Không một vài thế, Sở TN-MT cũng bị quá tải trong việc giải quyết hồ sơ cấp giấy cho người dân. Các quận, huyện phải liên tục gửi thư xin lỗi người dân do trễ hẹn. Riêng Q.Bình Tân năm 2016 phải gửi hơn 7.700 thư xin lỗi, H.Bình Chánh hơn 5.000 trường hợp…

Việc ban hành chọn lọc mới về việc cho phép Sở TN-MT được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai và một vài chi nhánh ở 24 quận, huyện được cấp giấy (trừ một vài trường hợp cấp giấy lần đầu thuộc thẩm quyền của quận, huyện) theo Sở TN-MT là sẽ tháo gỡ được rất nhiều vướng mắc và giảm phiền hà cho dân.

Duanmasterianphu.com – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm