TP.HCM: Đẩy mạnh chi trả bồi thường, tái định cư các dự án duyệt trước ngày 1/7/2014

Đây là 1 trong một số chỉ đạo của TP.HCM nhằm đạt kế hoạch giải ngân hết 100% vốn đầu tư công năm 2017.

Thành phố phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2017 – Ảnh: Danh Phú.

Theo đây, UBND TP.HCM đã đề nghị một số sở, ban, ngành, UBND một số quận, huyện, một số công ty nhà nước đô thị đẩy nhanh việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu thầu; sớm đã đi vào hoạt động hồ sơ, chi trả ngay có Kho bạc nhà nước đô thị khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn chi trả vào cuối quý hoặc cuối năm.

Đối có một số dự án đã đã đi vào hoạt động đưa vào sử dụng thì lập, trình phê duyệt quyết toán dự án đã đi vào hoạt động và chi trả đủ vốn cho nhà thầu. Đối có dự án chuẩn bị đã đi vào hoạt động thì đẩy nhanh công đoạn, đã đi vào hoạt động một số thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng đã đi vào hoạt động. Đối có dự án bắt đầu làm mới thì đã đi vào hoạt động hồ sơ kiến trúc – dự toán, phê duyệt và tổ chức chọn lọc nhà thầu. Nhà thầu không ứng trước vốn khi chương trình, dự án chưa được chọn lọc chủ trương đầu tư, chưa được chọn lọc đầu tư hoặc chưa được bố trí vốn kế hoạch, gây nợ đọng thi công căn bản.

Các cơ quan, đơn vị cũng cần không ngừng nghỉ kiểm tra, giám sát công đoạn thực hiện một số dự án và có giải pháp xử lý đối có một số nhà thầu không cung cấp đề nghị, vi phạm một số điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra một số nhà thầu không có năng lực đã vi phạm; rà soát tình hình giải ngân kế hoạch vốn và đề xuất phương án điều chuyển vốn của một số dự án giải ngân thấp để ưu tiên bố trí cho một số dự án giải ngân cao và có khả năng đã đi vào hoạt động dứt điểm trong năm; kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án đã đi vào hoạt động của một số đơn vị chủ đầu tư.

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thi công quy trình phối hợp, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn đô thị, nhằm khắc phục triệt để hiện trạng tạm ứng một số dự án nằm ngoài kế hoạch vốn đã bố trí hàng năm (kể cả một số dự án cấp bách).

Sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án đã đi vào hoạt động; giải đáp chủ đầu tư giải quyết một số vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án đã đi vào hoạt động; tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán dự án đã đi vào hoạt động.

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, thanh tra, thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm đối có chủ đầu tư, nhà thầu về một số vi phạm chế độ quyết toán dự án đã đi vào hoạt động; khai thác, sản xuất, kinh doanh chất liệu thi công; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Các sở chuyên ngành, UBND một số quận, huyện được phân cấp, ủy quyền chọn lọc đầu tư có trách nhiệm đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt chọn lọc đầu tư dự án; phối hợp có một số chủ đầu tư rà soát một số gặp khó, vướng mắc trong việc thẩm định, quản lý dự án; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm định dự án đầu tư thi công, kiến trúc dự toán thi công công trình của một số cơ quan, đơn vị.

UBND quận, huyện cần sớm đã đi vào hoạt động việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái an cư đối có một số dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái an cư đã được duyệt trước ngày 1/7/2014 đến nay chưa đã đi vào hoạt động việc chi trả.


Duanmasterianphu.com – Theo BizLIVE

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339