TP.HCM ‘khát’ vốn chỉnh trang nhà ở ven kênh rạch

“TP cần gần 50.000 tỉ đồng chi phí để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng những dự án di dời nhà ở ven và trên kênh rạch ở TP.HCM”.

Con số này được Sở Xây dựng tài liệu ở cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện chỉnh trang thành thị chín tháng đầu năm 2017.

Theo ông Lê Trần Kiên, Trưởng phòng Phát triển thành thị – Sở Xây dựng, trên địa bàn TP hiện có 57 tuyến kênh rạch. Chủ trương của TP là huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội cộng tham dự đầu tư những dự án chỉnh trang và phát triển thành thị. Tuy nhiên, TP vẫn phải thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách có những tuyến rạch nhánh, rạch nhỏ. “Nếu không được ứng dụng cơ chế, chính sách bán hàng đặc thù thì khả năng TP.HCM không thực hiện di dời được 20.000 căn nhà trong GĐ 2016-2020” – ông Kiên nói.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ khi ban hành chương trình chỉnh trang và phát triển thành thị đến nay (ba năm), TP triển khai di dời được 502 căn nhà trên và ven kênh rạch.


Duanmasterianphu.com – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339