TP.HCM khởi động phương án mở rộng Tân Sơn Nhất

UBND TP.HCM vừa giao Sở GTVT TP xác định nội dung đặt hàng tìm hiểu của TP về Đề án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.

Thực hiện kết luận của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân về chủ trương tổ chức tìm hiểu phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở GTVT khẩn trương tham mưu UBND TP thực hiện những nhiệm vụ và chắc chắn công đoạn theo quy định.

Cụ thể, Sở GTVT cần xác định nội dung đặt hàng tìm hiểu của TP về Đề án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; dự thảo văn bản trình UBND TP báo cáo Bí thư Thành ủy tham khảo, chấp thuận trước khi triển khai thực hiện.

TP cũng giao Sở GTVT tham mưu dự thảo văn bản cho UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những ngành công dụng cung cấp sớm nhất những thông tin liên quan quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất những thời kỳ (1995-2017) để làm cơ sở tìm hiểu.

Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức đoàn khảo sát thực tại về bí kíp làm việc, điều hành của 2 sân bay trong khu vực (sân bay Băng Cốc, sân bay Hồng Kông) có sự tham dự của những sở ngành công dụng và những chuyên gia, để góp phần vào việc tìm hiểu phương án tối ưu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất…

Ngoài ra, Giám đốc Sở KH&CN được giao đại diện cho lãnh đạo UBND TP để ký hợp đồng tìm hiểu Đề án này có trường Đại học Bách Khoa TP.HCM trong tháng 7-2017.

Duanmasterianphu.com – Theo Pháp Luật TP

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/chu-dau-tu-du-an-masteri/