TP.HCM yêu cầu công khai các dự án người nước ngoài không được quyền sở hữu

Thành phố đã đề nghị Sở Xây dựng xác định danh mục dự án đầu tư thi công nhà ở thương mại không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền có nhà ở dự án và ra mắt công khai trên Cổng tài liệu điện tử của Sở.

Khu Đông và Nam Sài Gòn, trong đây tập trung chủ yếu là quận 2 và quận 7 là một vài nơi người nước ngoài chọn lọc để sinh sống.

Theo Văn phòng UBND TP.HCM, nhằm chấn chỉnh việc chậm trễ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn, đô thị đã đề nghị Sở Xây dựng xác định danh mục dự án đầu tư thi công nhà ở thương mại không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền có nhà ở dự án và ra mắt công khai trên Cổng tài liệu điện tử của Sở.

Qua đây làm cơ sở cho cá nhân, tổ chức biết, tạo cơ sở pháp lý cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn Thành phố.

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn đô thị trong thời gian từ ngày 1/7/2015 đến nay về số lượng đã tiếp nhận, số lượng đã giải quyết và số lượng còn tồn đọng. Theo đây sở có văn bản trả lời đối có một vài trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và có thư xin lỗi đối có một vài trường hợp chậm trễ.

Đồng thời sở cần đề xuất hướng xử lý đối có một vài trường hợp hồ sơ của một vài tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn đô thị trong GĐ chuyển tiếp từ ngày 10/12/2015, đã ký hợp đồng chuyển nhượng nhà ở ở Phòng Công chứng, đã đã đi vào hoạt động nghĩa vụ tài chính, có cam đoan khi nhà nước có quy định khu vực người nước ngoài không được có.


Duanmasterianphu.com – Theo BizLIVE

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/chu-dau-tu-du-an-masteri/