Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm mất giấy tờ

Ngày 15.8, Sở TN-MT tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra thông báo về việc mất phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất.

Theo báo cáo của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (thuộc Sở TN-MT Quảng Bình), trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất ở H.Bố Trạch GĐ 2008 – 2010, đơn vị này đã làm mất 2 phôi giấy chứng nhận có số sê ri BI 193100 và BM 536006. Sở TN-MT ra thông báo về vụ mất phôi nhằm ngăn chặn, phòng ngừa việc làm giấy chứng nhận giả.


Duanmasterianphu.com – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm