28 tỉnh, thành phố đã phê duyệt chương trình phát triển đô thị

Theo Bộ Xây dựng, sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã đạt được kết quả tích cực, từng bước bảo đảm sự phát triển đô thị hài hòa, bền vững.

Ảnh Internet

Các địa phương đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung 1 số loại quy hoạch thi công, thi công chương trình phát triển đô thị, thành lập khu vực phát triển đô thị và 1 số ban quản lý…, tạo cơ sở lôi kéo đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật.

Đến nay, đã có 28 tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương phê duyệt chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, 23 tỉnh đang áp dụng lập mới hoặc điều chỉnh chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; 1 số địa phương đã thành lập 13 khu vực phát triển đô thị và đang hình thành 12 khu vực phát triển đô thị khác.

Cùng đây, quy trình kiểm soát dự án đầu tư phát triển đô thị thống nhất thông qua thủ tục chấp thuận đầu tư nhằm kiểm soát 1 số dự án phát triển theo quy hoạch và kế hoạch cũng được thi công.

Việc phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã từng bước tạo nên các khu đô thị hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm kết nối; đồng thời việc đầu tư thi công công trình công cộng, cây xanh phong cảnh, cung cấp dịch vụ đô thị cũng được chính quyền 1 số địa phương và chủ đầu tư quan tâm thực hiện, tạo động lực lôi kéo đầu tư và góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý phát triển đô thị chưa thống nhất, phân tán, chưa đồng bộ, thiếu ổn định và chưa điều chỉnh toàn diện 1 số vấn đề từ thực tiễn.

Bởi vậy, công tác quy hoạch đô thị được điều chỉnh theo Luật Quy hoạch đô thị đã căn bản đã đi vào vận hành thể chế về quy hoạch, định hướng cho vận hành quản lý phát triển đô thị, nhưng 1 số chế tài giải đáp triển khai tổ chức, quản lý thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch ở từng đô thị còn thiếu và yếu.

Các quy định tổ chức triển khai thực hiện định hướng phát triển hệ thống đô thị quốc gia, cơ chế phối hợp phát triển giữa 1 số đô thị trong vùng nằm rải rác, phân tán ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật và chưa hiệu quả.

Do đây, 1 trong các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Bộ Xây dựng vẫn là đã đi vào vận hành hệ thống pháp luật về quản lý phát triển đô thị cũng như đầu tư thi công.

Hiện nay, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai 1 số công tác phục vụ thi công Luật Kiến trúc; đã đi vào vận hành báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai 1 số đoàn kiểm tra liên ngành về công tác quản lý quy hoạch đô thị, nhất là việc quy hoạch, cấp phép thi công 1 số khu đô thị mới, khu chung cư cao tầng.


Duanmasterianphu.com – Theo VGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0919.620.880