“Bật đèn xanh” căn hộ diện tích nhỏ

UBND TPHCM vừa có văn bản yêu cầu Bộ Xây dựng không cho phép thi công căn hộ cao tầng thương mại dưới 45m2, vì lo ngại gây sức ép lên hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Phúc đáp, Bộ Xây dựng cho rằng trong thời gian chờ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư, đối có căn hộ cao tầng chung cư thương mại có thể tiến hành tạm thời tiêu chuẩn qui mô tối thiểu không nhỏ hơn 25m2, tức tương đương qui mô tối thiểu có căn hộ cao tầng chung cư nhà ở xã hội (NoXH).

Chưa có quy định giới hạn qui mô tối thiểu

Việc ban hành tiêu chuẩn qui mô tối thiểu đối có căn hộ cao tầng thương mại cần kết hợp tạo điều kiện cho công ty và cá nhân thi công nhà ở có chi phí thích hợp, cung cấp nhu cầu về chỗ ở cho 1 vài đối tượng lương thấp, công nhân lao động ở 1 vài khu công nghiệp trên phạm vi địa bàn.

Theo Bộ Xây dựng, khoản 1 Điều 40 Luật Nhà ở năm 2005, quy định: “nhà chung cư phải có thiết kế căn hộ cao tầng khép kín, có qui mô sàn thi công mỗi căn hộ cao tầng không thấp hơn 45m2”. Trong quá trình thực hiện, có nhiều địa phương, công ty đã gửi văn bản tới Bộ Xây dựng yêu cầu cho phép đầu tư nhà ở chung cư có qui mô 30-40m2.

Thực tế nhu cầu về căn hộ cao tầng có qui mô nhỏ dưới 45m2 để phục vụ đối tượng có lương thấp, độc thân, hộ gia đình trẻ 2-3 người ở 1 vài thành phố lớn, 1 vài khu vực phát triển khu công nghiệp, theo Bộ Xây dựng tương đối nhiều và đã được đầu tư thi công ở 1 số địa phương.

Luật Nhà ở ban hành năm 2014 (thay thế Luật Nhà ở 2005) đã bỏ quy định giới hạn qui mô tối thiểu 45m2 đối có căn hộ cao tầng chung cư thương mại. Tại khoản 2 Điều 24, tiêu chuẩn đối có căn hộ cao tầng chung cư thương mại chỉ quy định: “Đối có căn hộ cao tầng chung cư phải thiết kế, thi công theo kiểu căn hộ cao tầng khép kín, có qui mô sàn căn hộ cao tầng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công”.

Thế nhưng, theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4451:2012 Nhà ở – Nguyên tắc thiết kế, giải đáp: “Diện tích tối thiểu căn hộ cao tầng ở trong nhà ở chung cư 30m2 đối có NoXH; 45m2 đối có NoTM”. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng, 1 vài Quy chuẩn kỹ thuật thi công hiện hành chưa có quy định giới hạn qui mô tối thiểu đối có căn hộ cao tầng chung cư.

Do đây, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu kỹ, dự trù ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư và sẽ có quy định qui mô tối thiểu đối có căn hộ cao tầng chung cư thương mại. Quy định 45m2 đối có nhà ở chung cư thương mại cũng là nội dung được đưa ra trên cơ sở quy định của Luật Nhà ở 2005 (đến nay đã hết hiệu lực thi hành).

Mặt khác, theo quy định ở Điều 23 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật về tiêu chuẩn tiến hành tiêu chuẩn: “Tiêu chuẩn được áp dung trên tiêu chuẩn tự nguyện. Toàn bộ hoặc 1 phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành ép buộc tiến hành khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật”.

Từ 1 vài căn cứ nêu trên, Bộ Xây dựng đã có văn bản giải đáp, trả lời 1 số địa phương, công ty về quy định qui mô tối thiểu đối có căn hộ cao tầng chung cư. Trong thời gian chờ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư, đối có căn hộ cao tầng chung cư thương mại, có thể tiến hành tạm thời tiêu chuẩn qui mô tối thiểu không nhỏ hơn 25m2 (tương đương quy định hiện hành về qui mô tối thiểu đối có căn hộ cao tầng chung cư NoXH) và bảo đảm thiết kế, thi công theo kiểu căn hộ cao tầng khép kín.


Bộ Xây dựng cho rằng TPHCM cần khuyến khích phát triển căn hộ cao tầng qui mô nhỏ, giá thấp. Ảnh: Minh Tuấn

Linh hoạt tiến hành

Theo nhiều chuyên gia, ở 1 vài TP lớn như Hà Nội, TPHCM việc phát triển căn hộ cao tầng nhỏ (dưới 45m2/căn hộ cao tầng) sẽ làm tăng thêm dân số, tăng sức ép về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phá vỡ quy hoạch được duyệt, nhất là ở các khu vực trọng điểm. Trước các ý kiến này, Bộ Xây dựng cho rằng công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự, mỹ quan thành phố không chỉ tùy thuộc vào quy định tiêu chuẩn qui mô tối thiểu căn hộ cao tầng chung cư mà còn tùy thuộc vào nhiều nhân tố.

Đối có 1 vài dự án nhà ở, việc xác định 1 vài chỉ tiêu quy hoạch để kiểm soát dân số, mật độ thi công, chiều cao công trình được thực hiện theo pháp luật về quy hoạch, Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch thi công QCXDVN 01:2008/BXD và quy hoạch chi tiết của dự án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

“Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều nước trên địa cầu đều cho phép thi công căn hộ cao tầng qui mô nhỏ (Hàn Quốc 14m2, Thái Lan 15-20m2). Tuy nhiên 1 vài 1 vài quốc gia này vẫn thực hiện tốt việc quản lý dân số, quản lý quy hoạch – thiết kế và bảo đảm điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ở 1 vài thành phố”- Bộ Xây dựng nêu dẫn chứng. Đối có TPHCM, trường hợp cần có kiểm soát, quản lý quy hoạch và dân số thành phố theo điều kiện đặc biệt, trong khi Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư chưa được ban hành, Bộ Xây dựng cho rằng TP có thể “nghiên cứu kỹ ban hành quy định về qui mô tối thiểu căn hộ cao tầng chung cư thương mại để tiến hành trên địa bàn”.

Theo Bộ Xây dựng, 1 vàih làm trên là 1 trong các giải pháp quan trọng để khuyến khích phát triển NoTM giá thấp theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25-1-2017 về việc đẩy mạnh phát triển NoXH. Do vậy, yêu cầu TPHCM nghiên cứu kỹ theo hướng không ép buộc toàn bộ dự án phải tiến hành tiêu tiểu qui mô căn hộ cao tầng thương mại tối thiểu 45m2, mà có thể cho phép thi công 1 mật độ nhất định 20-25% số căn hộ cao tầng chung cư có qui mô nhỏ 25-45m2 đối có 1 vài dự án nhà ở ở khu vực trọng điểm, mật độ dân cư cao, điều kiện hạ tầng kỹ thuật không thuận lợi; đối có khu vực ngoài trọng điểm, địa bàn có nhiều công nhân lao động có thể cho phép tiến hành mật độ căn hộ cao tầng có qui mô nhỏ cao hơn.


Duanmasterianphu.com – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339
0913.756.339