Bộ Tài chính: Tâm lý “cố thủ” nhà đất còn tồn tại ở nhiều bộ ngành

Còn hơn 1 tỷ m2 đất và hơn 20 triệu m2 nhà chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý. Tâm lý cố giữ nhà, đất theo lãnh đạo Bộ Tài chính là vẫn tồn tại ở các bộ, ngành, địa phương và thậm chí, 1 số đơn vị chuyển về trụ sở mới vẫn không bàn giao cơ sở cũ.Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cho thuê, mượn không đúng quy định

Theo báo cáo mới đây của Bộ Tài chính, tính đến tháng 12/2016, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý đối có gần 155.000 cơ sở nhà, đất có tổng quy mô dao động trên 3 tỷ m2 đất và dao động 140 triệu m2 nhà.

Qua đây, các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối có trên 123.800 cơ sở có tổng quy mô là 1.967 triệu m2 đất và 116 triệu m2 nhà. Trong số trên, cơ quan công dụng đã chọn lọc giữ lại tiếp tục sử dụng đa số quy mô có 1.857 triệu m2 đất; còn lại là phân phối, mua phân phối, chuyển mục đích sử dụng đất,…

Tuy vậy, trong quá trình, đại diện Bộ Tài chính thấy rằng, việc sắp xếp nhà, đất triển khai còn chậm do lý do từ cơ chế, chính sách phân phối hàng. Một số quy định theo phân tích là khó thực hiện như cơ quan, tổ chức, đơn vị phải bố trí từ nguồn chi phí của đơn vị để thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ sở nhà, đất,…

Mặt khác, việc chậm sắp xếp nhà, đất theo đại diện Bộ Tài chính còn xuất phát từ chính công tác tổ chức, thực hiện. Cụ thể, 1 số bộ, ngành chưa thực sự quan tâm đến công tác sắp xếp, nhà đất thuộc có Nhà nước. Một số nơi theo phân tích đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất nhưng chưa tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các phương án đã được phê duyệt.

Một số địa phương thực tại cũng chậm cung cấp tài liệu quy hoạch sử dụng đất nên các cơ quan không có cơ sở để lập phương án sử dụng nhà, đất hoặc phương án di dời hiệu quả.

Thậm chí, báo cáo của ngành tài chính thẳng thắn nêu lên, 1 số bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm túc chấp hành chấm dứt việc cho thuê, cho vay, liên doanh, liên kết chưa đúng quy định.

Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương còn tâm lý cố giữ nhà, đất đang quản lý, sử dụng. “Một số đơn vị đã được Nhà nước đầu tư thi công mới nhưng sau khi chuyền về trụ sở mới vẫn không bàn giao lại trụ sở cũ cho Nhà nước,” báo của Bộ Tài chính nêu lên.

1

Infogram

Chưa có chế tài xử lý?

Việc để thực tại trên xảy ra, theo đại diện Bộ Tài chính là do hiện chưa có chế tài xử lý xử lý thích hợp. Ngoài ra, công tác hậu kiểm tra việc thực hiện phương án chưa được quy định ở chính sách phân phối hàng và tổ chức thực hiện còn hạn chế.

Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, nhà, đất là các tài sản có giá trị lớn, cần được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Bởi vậy định hướng việc xử lý, sắp xếp nhà, đất trong thời gian tới theo cơ quan này cần thông qua cơ chế sắp xếp nhà, đất để khắc phục hiện trạng sử dụng sai quy định, lãng phí nguồn tài sản công của Nhà nước.

Phía Bộ Tài chính nêu quan điểm, cần xử lý nghiêm minh và triệt để các trường hợp sử dụng sai quy định như cho thuê, cho vay, liên doanh, liên kết, bố trí là nhà ở, lấn chiếm,…

Đối có nhà, đất sử dụng không hiệu quả, sai quy định, đại diện Bộ Tài chính yêu cầu Nhà nước thu hồi giao cho tổ chức khác sử dụng để tạo nguồn lực từ quỹ nhà, đất nhằm phát triển kinh tế xã hội.

Định hướng quản lý theo lãnh đạo ngành tài chính là cơ chế khuyến khích tự sắp xếp quy mô sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ tạo quỹ đất dôi dư để phân phối, mua phân phối, chuyến mục đích, hình thành nguồn tài chính. Việc này nhằm đầu tư tiên tiến hóa công sở, di dời các cơ sở gây ô nhiễm cũng như giảm gánh nặng cân đối ngân sách Nhà nước.

Việc điều tiết nguồn thu từ nhà, đất theo đại diện Bộ Tài chính cũng nhằm hỗ trợ việc di dời các hộ gia đình ở đan xen trong trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh hỗ trợ các địa phương thi công cơ sờ hạ tầng,…

Tuy vậy, đại diện ngành tài chính cũng nhấn mạnh việc phải rà soát nghiêm ngặt quỹ nhà đất của các đơn vị sự nghiệp, công ty Nhà nước để chắc chắn trong quá trình cổ phần hóa, chuyến nhượng vốn không thất thoát tài sản Nhà nước.


Duanmasterianphu.com – Theo Vietnam+

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0919.620.880