Bố trí tái định cư tại chỗ lớn hơn hoặc bằng diện tích căn hộ cũ

Đó là đề xuất của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) trong văn bản góp ý quy định về bồi thường, hỗ trợ, tạm cư và tái an cư ở những dự án thi công lại chung cư cũ trên địa bàn TP.

Cụ thể, HoREA kiến nghị TP quy định mật độ hoán đổi căn hộ cao tầng tái an cư tối thiểu là bằng 1,1 lần tổng diện tích căn hộ cao tầng cũ, đồng thời khuyến khích những chủ đầu tư thực hiện hoán đổi căn hộ cao tầng tái an cư có mật độ cao hơn 1,1 lần tổng diện tích căn hộ cao tầng cũ, để những hộ dân dễ chấp thuận và những quận, huyện dễ thực hiện. Đối có trường hợp căn hộ cao tầng cũ có từ 2 hộ khẩu trở lên được giải quyết tái an cư ở chỗ theo tiêu chuẩn bảo toàn giá trị pháp lý của căn hộ cao tầng cũ và sẽ được giải quyết bố trí tái an cư thêm 1 hoặc hơn 1 căn hộ cao tầng (đối có trường hợp ở căn hộ cao tầng cũ có trên 2 hộ khẩu) ở dự án (nếu có).

Việc có căn hộ cao tầng bố trí thêm cần được giải quyết theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội, giá bán căn hộ cao tầng này là giá bảo toàn vốn được kiểm toán đầu tư thi công cùng 10% lợi nhuận cho nhà đầu tư, được vay từ nguồn vốn cho vay ưu đãi của TP.


Duanmasterianphu.com – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339