Cao tốc Bắc – Nam khả thi không, mức giá nào hợp lý?

“Trong bối cảnh giai đoạn này việc chọn lọc nhà đầu tư không dễ, nếu không bố trí được vốn sẽ không thực hiện được…”.

Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT, khẳng định như trên liên quan đến việc Bộ Tài chính cho rằng tính khả thi của dự án xa lộ Bắc – Nam thấp.

Cũng theo ông Đông, đảm bảo khi nào nếu khi cơ chế được thông qua, trình đồng bộ dự án rồi mà cơ chế và hệ thống văn bản pháp luật còn “vênh” thì phải đợi ý kiến của Quốc hội: “Các nghị định liên quan thì Chính phủ ban hành. Đến khi thông qua chủ trương rồi cũng phải có kế hoạch chi tiết mới có thể phát hành trái phiếu Chính phủ được…”, ông Đông giải đáp và cho biết 1 vài vấn đề Bộ Tài chính nêu đều được phân tách đầy đủ trong báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội.

Trước đây, Bộ Tài chính gửi văn bản đến Văn phòng Chính phủ nêu quan điểm về dự án đường bộ xa lộ Bắc – Nam phía Đông.


Bộ GTVT khẳng định việc chọn lọc nhà đầu tư giai đoạn này không hề dễ.

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện dự án xa lộ Bắc-Nam chẳng thể hiện được tính khả thi đồng bộ để triển khai. Tại thời điểm giai đoạn này năng lực VEC và CIPM còn rất hạn chế. Thực tế, ngân sách Nhà nước vẫn đang phải tạm ứng để trả nợ 1 vài khoản vay đến hạn của 1 vài dự án do VEC làm chủ đầu tư, 1 số khoản vay đang phải chuyển sang cấp phát do VEC không có khả năng trả nợ.

Trong khi đây, CIPM vẫn đang thực hiện chủ yếu theo hình thức giao quản lý 1 vài dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. “Vì vậy, việc giao cho VEC và CIPM huy động nguồn lực để đầu tư 1 vài đoạn tuyến thuộc dự án xa lộ Bắc-Nam là khó khả thi”- Bộ Tài chính nêu quan điểm.

Theo đây, Bộ Tài chính yêu cầu Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng tham khảo cân nhắc không đề xuất nội dung giao VEC và CIPM huy động nguồn lực để đầu tư vào báo cáo nghiên cứu kỹ tiền khả thi trình Quốc hội.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng yêu cầu giao Bộ GTVT bổ sung phân tách cụ thể tính khả thi về tài chính của 1 vài dự án thành phần chuẩn bị được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT. Với 1 vài dự án phương án tài chính khó thực hiện theo hình thức hợp tác công – tư (TPP), Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện theo hướng đầu tư công.

Về mức giá sử dụng đường bộ, trong 1 vài nội dung báo cáo nghiên cứu kỹ tiền khả thi của dự án, Bộ GTVT đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội chấp thuận cơ chế “xác định mức tăng giá dịch vụ ngay trong báo cáo nghiên cứu kỹ tiền khả thi và hợp đồng dự án; mức giá đã quy định trong hợp đồng là không 1 vàih tân”.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định, ở 1 vài văn bản tham dự ý kiến, cơ quan này đã yêu cầu không đưa nội dung trên vào báo cáo Quốc hội do quy định trên chưa thích hợp có thẩm quyền và hình thức quy định giá sử dụng đường bộ. Bộ Tài chính yêu cầu Bộ GTVT chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Quốc hội về nội dung đề xuất mức giá sử dụng đường bộ có dự án xa lộ Bắc-Nam.


Duanmasterianphu.com – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm