Cấp giấy phép xây dựng dự án còn 42 ngày

Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết từ ngày 1.8 sẽ thí điểm việc cấp giấy phép thi công (GPXD) theo mô hình 1 cửa.

Theo đây, thời gian cấp GPXD cho một số dự án thuộc thẩm quyền do Sở Xây dựng cấp phép chỉ còn 42 ngày, thay vì 122 ngày như trước.

Cụ thể, nếu trước đây 3 thủ tục thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật, cấp GPXD được tiến hành qua 3 bước thì nay gom lại còn 1 bước, 1 cửa. Dự kiến thời gian thí điểm sẽ kết thúc vào cuối năm 2017, sau đây Sở sẽ tiến hành tổng kết, phân tách và tham mưu cho UBND TP.HCM ban hành Quy chế thực hiện cơ chế 1 cửa liên thông đại trà trong công tác cấp GPXD trên địa bàn TP. Đồng thời, tham mưu đề xuất cơ chế chính sách bán hàng cho UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, nhằm tiến hành rộng rãi trên toàn quốc.

Duanmasterianphu.com – Theo Thanh niên

Xem thêm: http://duanmasterianphu.com/chu-dau-tu-du-an-masteri/

0919.620.880