Đà Nẵng: Phạt tột khung các công trình lắp cần trục trái phép

Sở Xây dựng Đà Nẵng sẽ đình chỉ xây dựng, xử phạt có mức phạt cao nhất đối có một vài công trình chưa được cấp phép nhưng lắp dựng cần trục hoặc lắp dựng không chắc chắn an toàn trước thời điểm diễn ra APEC 2017.

Một cần trục xây dựng khách sạn ở Đà Nẵng

Để quản lý an toàn cần trục tháp ở một vài công trình xây dựng trên địa bàn đô thị, Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị một vài đơn vị quản lý hoạt động cẩu tháp chấp hành nghiêm quy định về an toàn lao động.

Cụ thể, an toàn cần trục tháp phải chắc chắn khi có bão, chắc chắn tuyệt đối an toàn trước, trong và sau thời gian diễn ra hội nghị APEC.

Đối có một vài đơn vị đã được Sở này ra văn bản chấp thuận việc lắp dựng cẩu nhưng chưa đã đi vào hoạt động việc lắp dựng hệ thống hạ đối trọng, phải khẩn trương lắp dựng đầy đủ hệ thống này theo hồ sơ lắp dựng, hoạt động cần trục tháp được chấp thuận. Nếu không triển khai, Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở xử phạt hành chính theo quy định, đình chỉ xây dựng; đồng thời thu hồi văn bản đã chấp thuận, buộc tháo dỡ cần trục tháp theo quy định.

Để chắc chắn tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra hội nghị cao cấp APEC, Sở Xây dựng đề nghị một vài đơn vị quản lý, hoạt động cần trục tháp thực hiện việc hạ thấp tay cần xuống mức thấp nhất có thể, neo giằng vào sàn cao nhất và tháo dỡ đối trọng như phương pháp phòng chống bão cho cẩu tháp khi bão đến cấp 12.

Đối có một vài đơn vị chưa được Sở Xây dựng chấp thuận lắp dựng, phải tháo dỡ ngay tất cả cần trục tháp, đã đi vào hoạt động trước ngày 15.10. Sau khi kết thúc hội nghị cao cấp APEC, Sở sẽ tham khảo chấp thuận theo quy định.

Các trường hợp không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ một vài quy định và nội dung nêu trên, Sở Xây dựng sẽ đình chỉ xây dựng, chỉ đạo Thanh tra Sở xử phạt có mức phạt cao nhất của khung hình phạt.

Được biết, mới đây Sở Xây dựng Đà Nẵng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhiều công trình vi phạm trong việc lắp đặt cần trục tháp trên địa bàn đô thị.


Duanmasterianphu.com – Theo Một Thế giới

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339