Chủ trương đầu tư: Nhiều điểm khiến nhà đầu tư gặp khó

Lâu nay, vấn đề mâu thuẫn giữa 1 số văn bản luật dẫn đến khó thực thi, ứng dụng vẫn thường bị công ty phàn nàn. Tại Diễn đàn VBF vừa qua, vấn đề này lại được 1 số nhà đầu tư trong và ngoài nước 1 lần nữa đề cập.

Nhà đầu tư nước ngoài còn nhiều băn khoăn có 1 số thủ tục đầu tư dự án BĐS ở Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh

Ông David Lim, Trưởng Nhóm công tác đất đai cho biết, trong vấn đề chấp thuận, phê duyệt 1 số dự án phát triển BĐS, còn nhiều điểm chưa rõ và khó thực thi.

Về căn bản, 1 số dự án phát triển nhà ở đều phải có chọn lọc chủ trương đầu tư hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty ở Việt Nam cũng cần phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – 1 văn bản ghi nhận 1 số tài liệu được nhà đầu tư đăng ký về dự án đầu tư.

Tuy nhiên, giữa quy định của Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đất đai có các điểm chưa rõ liên quan quy định này. Cụ thể, Điều 32 Luật Đầu tư quy định, 1 dự án phải có Quyết định chủ trương đầu tư trong trường hợp dự án đây được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận mua bán. Tiếp đây, Luật Nhà ở quy định, 1 số dự án phát triển nhà ở mà không thuộc trường hợp cần có Quyết định chủ trương đầu tư thì sẽ phải có Chấp thuận chủ trương đầu tư.

Quy định ở Điều 32 Luật Đầu tư có đề cập đến hình thức mua bán, tuy nhiên, công ty không rõ trường hợp nào thì nhà đầu tư được nhận đất từ Nhà nước bằng hình thức mua bán?

“Luật Đất đai quy định 1 sốh duy nhất nhà đầu tư nhận đất từ Nhà nước là dưới hình thức giao đất hoặc thuê đất, chứ không phải bằng 1 sốh nhận mua bán. Chúng tôi đề xuất ban hành quy định làm rõ trong trường hợp nào thì nhận mua bán đất để công ty căn cứ vào đây thực hiện”, ông David Lim nhấn mạnh.

Theo Luật Nhà ở 2014, chỉ có công ty được thành lập ở Việt Nam mới có thể được cấp Chấp thuận chủ trương đầu tư. Vậy 1 liên doanh phát triển phát triển dự án nhà ở giữa 1 nhà đầu tư nước ngoài và 1 nhà đầu tư trong nước thì có cần Chấp thuận chủ trương đầu tư hay không? Trong trường hợp liên doanh, nhà đầu tư trong nước sẽ góp vốn bằng quyền sử dụng đất – tức là đất không được Nhà nước giao trực tiếp/thuê trực tiếp thì có thuộc diện phải có Quyết định chủ trương hay không?

Do đây, Nhóm công tác đất đai kiến nghị sửa đổi 1 phần quy định ở Điều 32 Luật Đầu tư theo hướng cho phép dự án nhà đầu tư nhận quyền sử dụng đất qua hình thức góp vốn từ bên thứ ba chỉ cần có Quyết định chủ trương đầu tư, thay vì đề nghị phải có Chấp thuận chủ trương đầu tư.

Điều này có nghĩa, nhà đầu tư nhận quyền sử dụng đất thông qua nhận vốn góp có thể thực hiện dự án có 1 Quyết định chủ trương đầu tư.

Theo ông David Lim, hiện 1 số dự án nhà ở thuộc diện phải có Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Chấp thuận chủ trương đầu tư thì vẫn phải có đề nghị về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, kiến nghị từ 1 số công ty cho rằng, đề nghị về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nên được bãi bỏ để cắt giảm gánh nặng thủ tục hành chính cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ông David Lim nhấn mạnh, các tồn ở nói trên hạn chế 1 số hoạt đông của 1 số công ty trong lĩnh vực BĐS. Các sắc luật mới như Luật Kinh doanh BĐS, Luật Nhà ở mặc dù tăng cường tính tranh giành trong lĩnh vực BĐS, nhưng vẫn còn hạn chế đầu tư nước ngoài phát triển 1 1 sốh toàn diện.

Để lĩnh vực BĐS tăng trưởng bền vững, theo ông David Lim, điều quan trọng là cần phải ban giải đáp rõ ràng và thống nhất để gỡ bỏ mọi lúng túng hay phức tạp cho nhà đầu tư và người mua BĐS. Các thủ tục hành chính nên đơn giản hóa để tạo ra sự linh hoạt hơn cho nhà đầu tư.

Mặc dù Bộ Xây dựng, cơ quan quản lý trong lĩnh vực phát triển dự án nhà ở có cam đoan sẽ cân nhắc 1 số kiến nghị để trình cao cấp hơn tham khảo sửa đổi, nhưng các vấn đề liên quan đến sửa luật khó có thể giải quyết ngay do phải chờ đợi lịch trình thi công luật của Quốc hội.

Duanmasterianphu.com – Theo Đầu tư Bất động sản

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/mat-bang-du-an-masteri-an-phu-quan-2/