Đất tách thửa ở TP.HCM phải có diện tích trên 50m2

Tại TP.HCM, đất tách thửa phải có qui mô trên 50m2. Đây là nội dung dự thảo chọn lọc của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thay thế Quyết định số 33/2014.


(Ảnh minh họa: Báo Nhân dân điện tử)

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa hoàn chỉnh dự thảo chọn lọc thay thế Quyết định 33/2014 của đô thị về qui mô tối thiểu để tách thửa sau khi đã được Sở Tư pháp đô thị góp ý.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đồng tình có góp ý trên và đề xuất, qui mô tối thiểu khi tách thửa ở khu vực 1 là 36m2 và 45m2 tùy thuộc lộ giới các con phố nhỏ hay lớn hơn 20m. Tại khu vực 2, qui mô tối thiểu khi tách thửa là 50m2, không phân biệt đất trống hay đất có nhà. Qua đây, thủ tục hành chính sẽ dễ làm hơn, cắt giảm quy trình xét duyệt của cơ quan Nhà nước, chấm dứt hiện trạng đối phó xây nhà tạm để được tách thửa qui mô nhỏ hơn như trong thời gian qua.


Duanmasterianphu.com – Theo VTV

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339