TP.HCM: Thế chấp “sổ đỏ” vào “tầm ngắm”

Thành phố sẽ áp dụng kiểm tra việc thi hành pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền có đất.Thành phố sẽ theo dõi việc đăng ký thế chấp sổ đỏ.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền có đất trên địa bàn đô thị năm 2017.

Theo đây, một vài cơ quan tính năng sẽ kiểm tra việc thi hành pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền có đất ở địa phương và việc thi hành pháp luật về thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền có đất của Văn phòng Đăng ký đất đai đô thị và một vài chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn đô thị.


Duanmasterianphu.com – Theo BizLIVE

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339