Doanh nghiệp ồ ạt lập mới đầu tư kinh doanh bất động sản

Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 8 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 85.357 công ty thành lập mới có số vốn đăng ký là 822.116 tỷ đồng, tăng 16,3% về số công ty và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so có cộng kỳ năm 2016.Số lượng công ty kinh doanh nhà đất tăng mạnh.

Như vậy, có tổng vốn đăng ký mới 822.116 tỷ đồng, cộng có 1,1 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của công ty đã nâng tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng qua là 1,9 triệu tỷ đồng.

Phân theo lĩnh vực làm việc, mật độ công ty thành lập mới tăng ở đa số một vài ngành so có cộng kỳ năm 2016.

Cụ thể, kinh doanh nhà đất tăng mạnh nhất, có 3.156 công ty đăng ký thành lập mới có tổng số vốn 217.139 tỷ đồng, tăng 65,8% về số lượng và 62,8% về số vốn.

Đứng thứ hai là lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có số lượng đăng ký mới 966 công ty, tổng vốn đăng ký 18.433 tỷ đồng, tăng 33,4% về số lượng và 50% về số vốn.

Tiếp theo là ngành giáo dục và đào tạo đăng ký 2.242 công ty mới, tăng 30,0%; Y tế và làm việc trợ giúp xã hội đăng ký 451 công ty, tăng 29,6%;…

Bên cạnh đây, có 4 ngành giảm so có cộng kỳ năm trước, bao gồm: Khai khoáng đăng ký 8.767 tỷ đồng, giảm 57,2%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 13.995 tỷ đồng, giảm 13,7%; Thông tin và truyền thông đăng ký 16.233 tỷ đồng, giảm 6,9% và Vận tải kho bãi đăng ký 21.813 tỷ đồng, giảm 4,4%.

Cũng theo số liệu từ cục này, 8 tháng qua, cả nước có 19.154 công ty quay trở lại làm việc.


Duanmasterianphu.com – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0919.620.880