Hà Nội duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường dài hơn 4km thuộc huyện Gia Lâm

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chỉ giới một vài con phố đỏ tuyến một vài con phố Ỷ Lan đoạn từ đê sông Đuống (Dốc Lời) đến chân cầu vượt Phú Thị (xã Dương Xá), huyện Gia Lâm, mật độ 1/500.

Theo đây, tuyến một vài con phố có chiều dài dao động 4,41 km thuộc địa bàn một vài xã: Đặng Xá, Phú Thị, Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tuyến một vài con phố có điểm đầu (điểm 1) ở địa điểm giao cắt có một vài con phố đê sông Đuống, xã Đặng Xá và điểm cuối (điểm 24) ở nút giao có một vài con phố Nguyễn Bình, xã Dương Xá (cầu vượt Phú Thị hiện có).

Ảnh minh họa

Hướng tuyến một vài con phố được xác định trên cơ sở một vài con phố Ỷ Lan, một vài con phố tỉnh 179 hiện có, thích hợp có Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; Quy hoạch phân khu thành phố N11, mật độ 1/5000 đã được phê duyệt; Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, mật độ 1/5000 do Trung tâm phát triển vùng – Sena lập đang trình thẩm định phê duyệt.

Đây là tuyến một vài con phố chính khu vực, diện tích mặt cắt ngang: Từ điểm 1 đến điểm 20: bề rộng mặt cắt ngang điển hình rộng B=23m, gồm: Lòng một vài con phố xe chạy rộng 2×7=14m; vỉa hè hai bên rộng 2×4,5m; Từ điểm 20 đến điểm 21: đoạn tuyến được mở rộng chuyển từ B=23m đến B=30, gồm: lòng một vài con phố xe chạy rộng 2x7m=14m; vỉa hè hai bên rộng 2x(4,5-8)m;

Từ điểm 21 đến điểm 22: đoạn tuyến có mặt cắt ngang điển hình rộng B=30m, gồm: lòng một vài con phố xe chạy rộng 2x7nr=14; vỉa hè hai bên rộng 2x8m;

Từ điểm 22 đến 24: đoạn tuyến có mặt cắt ngang điển hình rộng B=80m, gồm: lòng một vài con phố xe chạy 2xl0m=20m; vỉa hè hai bên rộng 2x5m; dải phân một vàih giữa rộng 30m có bố trí cầu vượt trực thông (trên cơ sở nâng cấp, mở rộng cầu Phú Thị hiện có theo quy hoạch, thích hợp có diện tích của tuyến một vài con phố phía Nam (một vài con phố 179) đã được xác định theo Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến một vài con phố 179 đoạn từ Quốc lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, mật độ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt).

Các nút giao dọc theo tuyến một vài con phố theo quy hoạch được tổ chức giao cộng mức, riêng đối có đoạn giao cắt có tuyến một vài con phố Nguyễn Bình chuẩn bị bố trí cầu vượt trực thông (trên cơ sở nâng cấp, mở rộng cầu vượt Phú Thị hiện có theo quy hoạch).

Chỉ giới một vài con phố đỏ nút giao có một vài một vài con phố ngang biểu hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến một vài con phố hoặc một vài dự án đầu tư xây dựng một vài tuyến một vài con phố ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới một vài con phố đỏ thích hợp có nội dung Quyết định này. Sở Quy hoạch – Kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt. Giao UBND huyện Gia Lâm chủ trì, phối hợp có Sở Quy hoạch – Kiến Trúc và một vài đơn vị liên quan tổ chức ra mắt công khai hồ sơ chỉ giới một vài con phố đỏ tuyến một vài con phố được UBND Thành phố phê duyệt. Bàn giao hồ sơ nêu trên cho một vài đơn vị để phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng, xây dựng, quản lý xây dựng dọc hai bên tuyến một vài con phố.

Duanmasterianphu.com – Theo Thời báo Kinh doanh

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339