Hà Nội thông tin diện tích đất dành cho nhà ở xã hội sai luật

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ra mắt kết luận về thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, theo đây, khẳng định UBND TP Hà Nội đã tài liệu về quy mô đất dành để phát triển nhà ở xã hội sai quy định Luật Nhà ở.

UBND TP Hà Nội được cho đã tài liệu sai quy mô đất dành cho nhà ở xã hội. Ảnh: Bảo Thắng

Ngày 21.9, Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành bản kết luận thanh tra việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, và tầm nhìn đến năm 2030, theo Quyết định số 2127, ngày 30.11.2011 của Thủ tướng ở TP Hà Nội.

Theo đây, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện nhiều sai phạm và yêu cầu UBND TP Hà Nội chấn chỉnh, khắc phục, xử lý. Cụ thể, việc lập và phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 chưa đầy đủ nội dung, chưa cung cấp yêu cầu của Thủ tướng.

Ngoài ra, việc ra mắt tài liệu, công khai chương trình, kế hoạch nhà ở đã được phê duyệt chưa đúng quy định ở Điều 4, Nghị định 99 năm 2015 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thi công chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Cũng theo Thanh tra Bộ Xây dựng, việc công khai tài liệu về quy mô đất dành để phát triển nhà ở xã hội chưa đúng quy định ở Điều 56 Luật Nhà ở, chưa bố trí quỹ đất và quy hoạch khu vực riêng để lập dự án đầu tư thi công nhà ở xã hội cho thuê, theo quy định ở Điều 54 Luật Nhà ở.

Bên cạnh đây, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND TP Hà Nội chấn chỉnh việc chưa bố trí vốn thông qua quỹ đầu tư phát triển để đầu tư cho 1 số dự án phát triển nhà ở khác, ngoài dự án nhà ở tái an cư; chưa theo dõi tổng hợp số liệu đầy đủ dẫn đến thiếu số liệu phục vụ công tác báo cáo và công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; 1 số chỉ tiêu phát triển nhà ở chưa được thông kê, chưa phân tách, chưa đạt so có Quyết định 2127 của Thủ tướng; thống kê, phân tách thực trạng, nhu cầu và mức độ cung cấp nhu cầu trên thực ở đối có nhà ở công nhân, sinh viên, người lương thấp, tái an cư, thương mại chưa chính xác, cụ thể, đầy đủ.

Với các sai phạm trên, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng và 1 số sở, ngành liên quan kiểm điểm, rút bí kíp đối có tổ chức, cá nhân để xảy ra 1 số tồn ở nói trên, báo cáo về Bộ trong vòng 60 ngày kể từ ngày ra mắt kết luận thanh tra.

Duanmasterianphu.com – Theo Lao động

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339