Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt dân số tại các dự án đầu tư xây dựng

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu xác định dân số của những đồ án quy hoạch, dự án đầu tư thi công trên địa bàn, tránh xảy ra quá tải.

Theo UBND TP. Hà Nội, thời gian qua địa phương này nhận được nhiều yêu cầu chấp thuận quy hoạch, dự án đầu tư thi công những công trình hỗn hợp, nhà ở. Trong đó, liên quan đến chỉ tiêu qui mô sàn sử dụng bình quân căn hộ cao tầng, qui mô dân số của 1 số dự án chưa thích hợp.

Các bản đồ án quy hoạch chưa tiên liệu chính xác được qui mô dân số tối đa của dự án. Theo UBND TP. Hà Nội, đó là lý do gây gặp khó trong việc quản lý, kiểm soát tăng lên dân số. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến hạ tầng thành thị ở những dự án khi triển khai thực hiện đi vào khai thác hoạt động.

Thành phố giao những Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Viện Quy hoạch thi công Hà Nội, UBND những quận, huyện và đơn vị liên quan, trong quá trình thẩm định dự án cần yêu cầu việc tính toán qui mô dân số.Các đồ án quy hoạch cần có tiên liệu qui mô dân số tối đa khi khai thác hoạt động . Ảnh: Tiến Tuấn.

Ngoài ra, những cơ quan có thẩm quyền khi tìm hiểu, thẩm định, góp ý, tài liệu có những đơn vị hoặc báo cáo, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, phê duyệt quy hoạch, kiến trúc dự án cần phải tiên liệu qui mô trung bình của 1 hộ gia đình.

Trong đồ án quy hoạch cũng có tiên liệu qui mô dân số tối đa khi khai thác hoạt động. Các chỉ tiêu cần tiên liệu là dân số thường trú, dân số tạm trú và dân số làm việc ở thành thị nhưng không cư trú ở thành thị…

Các cơ quan công dụng cần đặc trưng chú trọng tiên liệu qui mô dân số đối có những dự án nằm trong khu vực trọng điểm, nội thành. Các dự án này phải cung cấp yêu cầu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, thích hợp thực tiễn quản lý, quy chuẩn thi công, kiến trúc, tuân thủ quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đã được duyệt.


Duanmasterianphu.com – Theo Zing

Xem thêm: https://duanmasterianphu.com/chu-dau-tu-du-an-masteri/