Hai phương án cho dự án cao tốc 118 nghìn tỷ

Sáng 3/11, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án đầu tư thi công 1 số đoạn đường bộ xa lộ trên tuyến Bắc – Nam phía Đông GĐ 2017 – 2020.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra.

Đây là dự án kết nối Hà Nội và Tp.HCM, đi qua 32 tỉnh, đô thị và một vài vùng kinh tế – xã hội của cả nước và đặc thù là kết nối 4 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Ba năm đầu tư 654 km, quy mô 4 – 6 làn xe

Tuyến xa lộ Bắc – Nam phía Đông có quy mô 4 – 6 làn xe, riêng khu vực cửa ngõ một vài trọng điểm kinh tế – chính trị lớn có quy mô 8 làn xe.

Chính phủ chuẩn bị GĐ 2017 – 2020 đầu tư dao động 654 km, chia thành 11 dự án thành phần, trong đó có 8 dự án thành phần đầu tư tư theo hình thức BOT.

Tổng quy mô chiếm dụng dao động 3.736 ha. Tổng số hộ bị ảnh hưởng dao động 8.200 hộ, số hộ chuẩn bị tái an cư dao động 2.020 hộ. Sơ bộ tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái an cư (xác định theo mặt bằng giá quý 2/2017) dao động 14.155 tỷ đồng

Sơ bộ tổng mức đầu tư cho dự án này trong GĐ 2017 – 2020 vào dao động 118.716 tỷ đồng (xác định theo mặt bằng giá quý 2/2017).

Nguồn vốn thực hiện dự án được nêu ở tờ trình là từ nguồn vốn Nhà nước và nguồn vốn do nhà đầu tư huy động.

Chính phủ cho biết có 11 dự án thành phần được đầu tư trong GĐ 2017 – 2020, trong đó, có 8 dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP), loại hợp đồng thi công – hoạt động – chuyển giao (hợp đồng BOT).

Dự án chuẩn bị bắt đầu làm năm 2019, và căn bản đã đi vào hoạt động năm 2021.

Tán thành, nhưng còn băn khoăn về giá

Thẩm tra dự án, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cơ bản tán thành có sự cần thiết đầu tư cũng như nhiều nội dung về phạm vi, quy mô, phương án và hình thức đầu tư…

Liên quan đến một vài cơ chế, chính sách bán hàng thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ đã kiến nghị “chấp thuận khung giá dịch vụ làm cơ sở đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đấu thầu”.

Ủy ban Kinh tế căn bản chấp nhận có mục đích của kiến nghị và cho rằng đó là cơ sở quan trọng cho việc đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch cho dự án.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra băn khoăn khi ở báo cáo phân tách tác động của chính sách bán hàng giá dịch vụ, Chính phủ đề xuất ba phương án để giải quyết các vấn đề còn bất cập, nhưng việc phân tách tác động của một vài phương án này được cho là chưa đầy đủ.

Cụ thể là chưa định lượng được tác động của cả ba phương án và đánh giá tác động của từng phương án đối có một vài đối tượng Nhà nước, công ty, người dân nhằm có cơ sở so sánh để chọn lọc phương án thích hợp.

Một số ý kiến khác ở cơ quan thẩm tra cho rằng việc xác định ngay mức giá từng thời kỳ trong thời gian 24 năm là quá dài và chưa thích hợp, bởi thế sẽ hạn chế quyền điều tiết về giá của Nhà nước để bảo đảm một vài mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ, đặc thù là khi có biến động lớn về chỉ số giá.

Có ý kiến yêu cầu giá dịch vụ cần được điều chỉnh hàng năm theo chỉ số giá trung bình được tìm hiểu trên cơ sở chỉ số giá đã ra mắt trong dao động thời gian đủ dài để bảo đảm mức độ tin cậy.

Hai phương án xin ý kiến Quốc hội

Đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ một vài ý kiến nêu trên, Uỷ ban Kinh tế đồng thời đề xuất hai phương án xin ý kiến đại biểu Quốc hội.

Phương án 1: chấp thuận về tiêu chuẩn xác định cụ thể mức giá khởi điểm và mức giá cho từng thời kỳ làm cơ sở đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đấu thầu, phù hợp với khả năng chi trả của người dân và khả năng hoàn vốn của nhà đầu tư.

Phương án 2: xác định giá theo phân khúc trên cơ sở chỉ số giá thi công trong từng thời kỳ.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, ý kiến chung trong Ủy ban Kinh tế là yêu cầu chọn phương án 1.

Chính phủ còn kiến nghị, “trong trường hợp 1 số đoạn đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư không thành công, kiến nghị Quốc hội cho phép sử dụng 55.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội để thực hiện giải phóng mặt bằng theo kế hoạch (dao động 13.606 tỷ đồng/713 km), giao Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép sử dụng phần vốn còn lại để tiếp tục đầu tư 1 số đoạn có nhu cầu cấp bách và điều chỉnh công đoạn thực hiện dự án (nếu cần thiết)”.

Có ý kiến ở cơ quan thẩm tra yêu cầu Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham khảo, chọn lọc nhằm cung cấp nhu cầu cấp bách và bảo đảm tính công khai, minh bạch cho dự án, trên cơ sở một vài tiêu chuẩn và mục tiêu của dự án đã được Quốc hội thông qua.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, việc phân bổ vốn cho dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, do vậy, Chính phủ cần báo cáo Quốc hội tham khảo, chọn lọc việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và điều chỉnh công đoạn dự án sau khi có đánh giá cụ thể hơn về nguồn gốc, nguồn gốc của việc đấu thầu không thành công.

Ủy ban Kinh tế yêu cầu Chính phủ cần giải trình làm rõ nội dung trên, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh cho biết.

Duanmasterianphu.com – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0919.620.880