Hơn 85% khách mua nhà dự án ở Hà Nội đã được cấp sổ đỏ

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đến thời điểm giai đoạn này, đơn vị này đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho người mua nhà ở dự án phát triển nhà ở khi chủ đầu tư đã thi công xong và lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định là 152.229/178.278 căn (đạt 85,39%).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đến thời điểm giai đoạn này, đơn vị này đã cấp GCN cho hơn 85% người mua nhà dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngày 25/9 cho biết, tính đến thời điểm giai đoạn này, đã cấp GCN cho 1.328.810/1.355.510 thửa đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong khu dân cư cần cấp GCN và đăng ký kê khai (đạt 98%). Cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu cho những thửa đất còn tồn đọng, vướng mắc chưa cấp được 196.441/196.441 thửa, đạt 100%.

Sở cũng cấp GCN cho người mua nhà ở dự án phát triển nhà ở khi chủ đầu tư đã thi công xong và lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định cho 152.229/178.278 căn, đạt 85,39% (còn 26.049 căn đang tiếp tục triển khai cấp GCN).

Đồng thời, cấp GCN cho 12.350/14.027 căn (đã có chọn lọc phân phối nhà), đạt 88,04% cho người mua nhà tái an cư. Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa, đất sản xuất nông nghiệp được 611.370/625.257 GCN (đạt 98%).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong năm 2017, căn cứ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, UBND TP đã chọn lọc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối có 263 dự án, có qui mô là 270,8ha. Kết quả, đã thu nghĩa vụ tài chính từ đất được 12.523/26.769 tỷ đồng, đạt 46,78% kế hoạch.

Về đấu giá quyền sử dụng đất, đến nay, TP đã thành lập 4 tổ công tác liên ngành làm việc có những quận, huyện, thị xã để tháo gỡ gặp khó, vướng mắc trong công tác cấp GCN lần đầu, giải đáp thực hiện việc đăng ký đất đai lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cùng đồng dân cư, người Việt Nam an cư ở nước ngoài. Đồng thời, giải đáp giải quyết 1 số gặp khó, vướng mắc để lập hồ sơ đăng ký, cấp GCN cho những thửa đất còn tồn đọng.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 25 Đoàn thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai. Đã chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính đối có 12 trường hợp có tổng số tiền 260 triệu đồng. Đồng thời, ban hành 2 chọn lọc thu hồi có tổng qui mô 100.944m2 đất.

Duanmasterianphu.com – Theo Reatimes

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339