Lùi ban hành quy chế quản lý tài chính 5 dự án đường cao tốc

Chính phủ chấp nhận lùi ban hành quy chế quản lý tài chính 5 dự án những con phố xa lộ do Tổng doanh nghiệp Đầu tư phát triển những con phố xa lộ Việt Nam (VEC), theo văn bản số 10228 ban hành ngày 26-9.

Đường xa lộ TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, 1 trong 5 dự án do VEC đầu tư, khai thác – Ảnh: Anh Quân

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý tài chính 5 dự án những con phố xa lộ do VEC làm chủ đầu tư gồm xa lộ Cầu Giẽ – Ninh Bình; Nội Bài – Lào Cai; TPHCM – Long Thành – Dầu Giây; Bến Lức – Long Thành và Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Theo đây, Chính phủ chấp nhận lùi ban hành quy chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác thu phí 5 dự án những con phố xa lộ do VEC làm chủ đầu tư cho đến khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến chính thức về xử lý cơ cấu nguồn vốn 5 dự án này theo chọn lọc 2072/QĐ-TTg.

Trong số 5 dự án những con phố xa lộ nói trên đã có 3 dự án đã đi vào hoạt động và đang thu phí. Hai dự án còn lại là xa lộ Bến Lức – Long Thành và Đà Nẵng – Quảng Ngãi đang trong quá trình thi công. Trong đây, xa lộ Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã đã đi vào hoạt động và đưa vào sử dụng 65 km hồi tháng 8, phần còn lại sẽ đã đi vào hoạt động vào cuối năm 2017. Riêng những con phố xa lộ Bến Lức – Long Thành chuẩn bị đã đi vào hoạt động vào năm 2019. Sau khi đã đi vào hoạt động tất cả những dự án này đều thu phí để hoàn vốn.

Trước đây, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2072/QĐ-TTg về việc tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư 5 dự án những con phố xa lộ của Tổng doanh nghiệp Đầu tư phát triển những con phố xa lộ Việt Nam (VEC).

Theo chọn lọc này, tất cả số vốn ODA ở những dự án đang thực hiện theo hình thức cho vay lại được chuyển sang hình thức Nhà nước đầu tư trực tiếp vào dự án; còn số vốn đối ứng cho những dự án có sử dụng vốn ODA được cân đối, bố trí đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Riêng số vốn đã được ngân sách Nhà nước ứng cho dự án những con phố xa lộ cầu Giẽ – Ninh Bình và những con phố xa lộ Nội Bài – Lào Cai, được chuyển thành vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trực tiếp cho dự án.

Đối có số vốn trái phiếu công trình được Chính phủ bảo lãnh đã phát hành cho dự án những con phố xa lộ Cầu Giẽ – Ninh Bình và những con phố xa lộ Nội Bài – Lào Cai và những khoản lãi phát sinh, được Nhà nước tiếp nhận và chuyển thành vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trực tiếp cho dự án.

Đối có dự án thi công những con phố xa lộ Nội Bài – Lào Cai và dự án những con phố xa lộ Đà Nẵng – Quảng Ngãi, trong trường hợp nguồn thu phí và những khoản thu khác của 2 dự án không đủ trả nợ vốn vay đến hạn, Bộ Giao thông Vận tải làm rõ lý do, phối hợp có những cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ tham khảo hỗ trợ 1 phần vốn thiếu hụt do những lý do khách quan.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo VEC thi công phương án tài chính, hoàn vốn cho từng dự án và phê duyệt phương án này. Đồng thời, chịu trách nhiệm về những số liệu báo cáo và tính khả thi những dự án sau khi điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải được giao quản lý phần vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trực tiếp ở 5 dự án những con phố xa lộ nói trên và giám sát việc thu phí và sử dụng nguồn thu của VEC.


Duanmasterianphu.com – Theo TBKTSG

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án masteri an phú Xem Thêm

0913.756.339